Բարդություններ / միջամտություններ

Ընկերքի վաղաժամ հասունացում

Ընկերքի վաղաժամ հասունացում

Ընկերքի վաղաժամ հասունացումը կլինիկորեն չի դրսևորվում, ախտորոշվում է միայն պլանային սկրինինգի ընթացքում...

Իսթմիկացերվիկալային անբավարարության շտկում

Իսթմիկացերվիկալային անբավարարության շտկում

Իսթմիկացերվիկալային անբավարարությունն արգանդի պարանոցի պաթոլոգիա է, որի դեպքում այն ժամանակից շուտ կարճանում է․․․

Արգանդային արյունահոսքի խանգարում

Արգանդային արյունահոսքի խանգարում

Արգանդային արյունահոսքի խանգարումը կարևոր դեր է խաղում ընկերքային անբավարարության ախտածագման հարցում...

Թրոմբոցիտոպենիան հղիության դեպքում

Թրոմբոցիտոպենիան հղիության դեպքում

Թրոմբոցիտոպենիան ախտաբանական վիճակ է, որի դեպքում արյան մեջ կտրուկ պակասում է թրոմբոցիտենրի քանակը․․․

Պտղի թթվածնաքաղց (հիպոքսիա)

Պտղի թթվածնաքաղց (հիպոքսիա)

Թթվածքնի սուր և քրոնիկ անբավարարությունը պտղի ներարգանդային զարգացման ընթացքում կարող է հանգեցնել լուրջ հետևանքների, ընդհուպ մինչև պտղի մահվան....

Անէնցեֆալիա

Անէնցեֆալիա

Անէնցեֆալիան բնածին արատ է, որի դեպքում երեխան ծնվում է առանց ուղեղի հիմնական մասերի և գանգոսկրի թերզարգացմամբ․․․

Պտղի ջրգողություն․ բուժումը

Պտղի ջրգողություն․ բուժումը

Պտղի իմունային ջրգողության դեպքում ելքն ավելի հուսադրող է, պրենատալ և պոստնատալ բուժման արդյունավետությունը հասնում է 80-90%-ի...

Պտղի ջրգողություն․ պատճառներն ու ախտորոշումը

Պտղի ջրգողություն․ պատճառներն ու ախտորոշումը

Պտղի ջրգողություն է կոչվում այն ախտաբանական վիճակը, որի դեպքում օրգանիզմի բոլոր խոռոչներում հեղուկ է կուտակվում, և ամբողջ մարմինն այտուցվում է․․․