Օգտագործման պայմաններ

1. Կայքում տեղ գտած նյութերի հրապարակման իրավունքը պատկանում է SOTSKIY.am կայքին: Այլ կայքերում հոդվածների վերահրապարակման (մասնակի կամ ամբողջական) համար անհրաժեշտ է SOTSKIY.am կայքի գրավոր թույլտվությունը։ Վերոնշյալի անտեսումը հեղինակային իրավունքի խախտում է և պատժվում է օրենքով սահմանված կարգով: Համաձայնությունն ստանալու համար անհրաժեշտ է հարցումն ուղարկել sotskiy.am@gmail.com էլ. փոստի հասցեին` նշելով նաև ընկերության անունը, հասցեն, հեռախոսահամարը և կայքի անվանումը: Հարցման պատասխանը կստանաք մեկ օրվա ընթացքում:

2. Կայքում տեղադրված գովազդի, հայտարարությունների բովանդակության համար պատասխանատվությունը կրում է պատվիրատուն:

3. Ուղարկված հարցի մասին
Ձեր ուղարկած հարցը տեսնում է միայն բժիշկ Պավել Սոցկին, գաղտնիության սկզբունքը խիստ պահպանվում է:

4. Հաշվիչներ բաժին
Հաշվիչների աշխատանքը պայմանավորված տարբեր գործոններով (և՛ մարդկային, և՛ տեխնիկական), կարող են երբեմն սխալ տվյալներ տալ: Վերջնական, հաստատուն պատասխան կարող է տալ միայն բժիշկը:

5. SOTSKIY.am կայքում հրապարակված բոլոր նյութերը տրամադրված են միայն ծանոթանալու, տեղեկություններ ստանալու և տվյալ երևույթի մասին պատկերացում կազմելու համար: Վերջնականապես ախտորոշել և բուժում նշանակել կարող է միայն բժիշկը այցելուին հանդիպելուց և խորհրդատվություն անցկացնելուց հետո:

    Քվեարկել են Այլ Հարցում