Անալիզներ, հետազոտություններ

Արգանդի և հավելումների ՈւՁՀ

Արգանդի և հավելումների ՈւՁՀ

Արգանդի և հավելումների ՈւՁՀ-ն ֆունկցիոնալ ախտորոշման մեթոդ է, որը թույլ է տալիս արագ և անցավ հայտնաբերել կնոջ ․․․

Պրենատալ սկրինինգ․ համահավաք հոդված

Պրենատալ սկրինինգ․ համահավաք հոդված

Պրենատալ սկրինինգը կենսաքիմիական և ուլտրաձայնային համակցված հետազոտություն է՝ կազմված հղիության հիմնական հորմոնների մակարդակի որոշմանն ուղղված արյան հետազոտությունից և պտղի ՈւՁՀ-ից․․․

Նախապատրաստումը սկրինինգային ՈւՁՀ-ին

Նախապատրաստումը սկրինինգային ՈւՁՀ-ին

ՈւՁՀ-ն կատարվում է երկու եղանակով՝ տրանսաբդոմինալ և տրանսվագինալ։ Առաջինի դեպքում տվիչը սահեցվում է կնոջ որովայնի պատի վրայով, երկրորդի դեպքում․․․

Երրորդ սկրինինգ (30-34-րդ շաբաթ)

Երրորդ սկրինինգ (30-34-րդ շաբաթ)

Հղիության ընթացքում կատարվում է երկու սկրինինգ՝ առաջին և երկրորդ եռամսյակում, իսկ երրորդ եռամսյակում ամփոփիչ ստուգում է իրականացվում...

Երկրորդ սկրինինգ․ հղիության 2-րդ եռամսյակ՝ 16-20-րդ շաբաթ (մաս III)

Երկրորդ սկրինինգ․ հղիության 2-րդ եռամսյակ՝ 16-20-րդ շաբաթ (մաս III)

Երկրորդ եռամսյակում արյան կենսաքիմիական սկրինինգն ուղղված է երեք կամ չորս ցուցիչների որոշմանը՝ ազատ բե-ՄԽԳ-ի, ազատ էստրիոլի, ալֆա-ֆետոպրոտեինի և ինհիբին ա-ի մակարդակ․․․

Երկրորդ սկրինինգ. հղիության 2-րդ եռամսյակ` 16-20-րդ շաբաթ (մաս II)

Երկրորդ սկրինինգ. հղիության 2-րդ եռամսյակ` 16-20-րդ շաբաթ (մաս II)

Ընկերք, պորտալար, պտղաջուր․․․

Երկրորդ սկրինինգ․ հղիության 2-րդ եռամսյակ՝ 16-20-րդ շաբաթ (մաս I)

Երկրորդ սկրինինգ․ հղիության 2-րդ եռամսյակ՝ 16-20-րդ շաբաթ (մաս I)

Սկրինինգային ՈւՁՀ-ն այդ ժամկետում ուղղված է պտղի «կմախքային» կառուցվածքի և նրա ներքին օրգանների զարգացման վիճակի որոշմանը...

Առաջին սկրինինգը հղիության ընթացքում (մաս III)

Առաջին սկրինինգը հղիության ընթացքում (մաս III)

Արտասաղմնային կառույցների հետազոտություն՝ դեղնուցապարկ, խորիոն և ամնիոն․․․