T3 ազատ․ ինչի՞ մասին են վկայում ցածր և բարձր ցուցանիշները

T3 ազատ․ ինչի՞ մասին են վկայում ցածր և բարձր ցուցանիշները

Ընդհանուր տեղեկություններ

Ազատ T3 որոշում ենք միայն ցածր TSH հայտնաբերելիս, բարձր TSH դեպքում չենք որոշում:
Վահանաձև գեղձի թիրեոիդային հորմոնների սինթեզը կարգավորվում է հիպոթալամո-հիպոֆիզար համակարգի կողմից։ Հիպոթալամուսում արտադրվող թիրեոտրոպին ռիլիզինգ հորմոնը խթանում է ադենոհիպոֆիզում թիրեոտրոպ հորմոնի արտադրությունը, որն էլ իր հերթին խթանում է վահանաձև գեղձի թիրեոիդային հորմոնների սեկրեցիան։

T4 ազատը և T3 ազատը կարգավորում են օրգանիզմի նորմալ աճն ու զարգացումը: Քանի որ գրեթե բոլոր օրգան համակարգերում առկա են թիրեոիդային հորմոնների նկատմամբ ռեցեպտերներ, ուստի թիրեոիդային հորմոնները ազդեցություն ունեն բոլոր օրգան-համակարգերի ֆունկցիաների և բոլոր նյութափոխանակային պրոցեսների վրա։ Նրանց նորմալ քանակությունը ապահովում է օրգանիզմի ճիշտ նկութափոխանակությունը։

Հետազոտության ցուցումները

 • Թիրեոտոքսիկոզի առաջնային ախտորոշում
 • Թիրեոտոքսիկոզ ունեցող անձանց վիճակի մոնիթորինգ

Նախապատրաստում հետազոտությանը

 • Քաղցած լինելը ցանկալի է, բայց բացարձակ պարտադիր չէ։ Շատ հանգիստ կարելի է անալիզը վերցնել նաև կերած վիճակում։

 Հետազոտության արդյունքների վրա ազդող գործոններ

Ցուցանիշների բարձրացմանն են նպաստում՝ հեմոլիզը, խիլյոզը, էստրոգենները, բերանային ընդունման հակաբեղմնավորիչները, հերոինը, մեթադոնը։

Ցուցանիշների նվազմանն են նպաստում՝ անդրոգենները, դեքսամետազոնը, պրոպրանալոնը, սալիցիլատները և այլն։

Հիվանդություններ, որոնց մասին վկայում են ցուցանիշները

Բարձր ցուցանիշներ

 • Թիրեոտոքսիկոզ
 • Պենդրեդի համախտանիշ
 • Յոդի անբավարարություն
 • Ռադիոակտիվ յոդի դեղապատրաստուկներով բուժումից հետո ի հայտ եկող վիճակ
 • Հետծննդաբերական թիրեոտոքսիկոզ

Ցածր ցուցանիշներ

Վահանաձև գեղձի հիպոֆունկցիա

 • Սուր և ենթասուր թիրեոիդիտ, հիպոթիրեոիդ ֆազա,
 • Հետվիրահատական վիճակներ և ծանր հիվանդություններ,
 • Անդրոգենների ընդունում,
 • Դեքսամետազոնի, պրոպրանալոլի ընդունում և այլն:

Աղբյուրը

Ի՞նչ են բուժում պորտալարի ցողունային բջիջները

Ի՞նչ են բուժում պորտալարի ցողունային բջիջները

Պորտալարի արյունը պահպանող ծնողների 70%-ը պահպանում է նաև պորտալարի ցողունային բջիջները։

Ոսկեգույն ստաֆիլակոկի աճը, քանակական արդյունք

Ոսկեգույն ստաֆիլակոկի աճը, քանակական արդյունք

Մանրէաբանական ուսումնասիրություն, որը թույլ է տալիս հայտնաբերել Ոսկեգույն ստաֆիլակոկի վարակը և որոշել պաթոգենի քանակը։

MAR-թեստ (IgG, IgA դասի հակամարմինների առկայության որոշում սերմնահեղուկում)

MAR-թեստ (IgG, IgA դասի հակամարմինների առկայության որոշում սերմնահեղուկում)

Հետազոտությանը հանձնելու ցուցումները

Անդրոգենները և նրանց սինթեզումը (6 ցուցանիշ) հարաբերակցության հաշվարկ

Անդրոգենները և նրանց սինթեզումը (6 ցուցանիշ) հարաբերակցության հաշվարկ

Սա համապարփակ հեազոտոթյուն է, որը որոշում է օրվա ընթացքում մեզի մեջ անդրոգենների մակարդակը: Անդրոգենները տղամարդկանց և կանանց սեռական գոնադների կողմից արտադրվող հորմոններ են: