T3 ընդհանուր․ ինչի՞ մասին են վկայում ցածր և բարձր ցուցանիշները

T3 ընդհանուր․ ինչի՞ մասին են վկայում ցածր և բարձր ցուցանիշները

Ընդհանուր T3 որոշումը գործնականում նշանակություն չունի, որևէ դեպքում չենք հիմնվում ընդհանուր T3-ի վրա և դրանով ատաջնորդվելով' բուժում նշանակում։ Նույնիսկ ընդհանուր T4-ը չունի որոշիչ նշանակություն։ Առավել ինֆորմատիվ ու տվյալ վիճակը ճիշտ բնորոշող ցուցանիշներ են հորմոնների ազատ ֆրակցիաները, որոնք համարվում են կենսաբանորեն ակտիվ։ Ուստի անհրաժեշտության դեպքում (երբ հայտնաբերում ենք շեղված TSH չենք հիմնվում միայն դրա վրա ու պարտադիր լրացուցիչ հետազոտում ենք պացիենտին' ավելի հստակեցնելու համար տվյալ պաթոլոգիկ վիճակը:

Վահանաձև գեղձի խտությունը և դրանց կենսաբանական ազդեցության աստիճանը կարգավորվում է հիպոթալամոհիպոֆիզարթիրեոիդիտային համակարգի կողմից։ Թիրեոտրոպին-ռիլիզինգ-գործոնն արտադրվում է հիպոթալամուսի կողմից ի պատասխան վահանաձև գեղձի՝ արյան մեջ շրջանառվող ազատ հորմոնների։ ԹՌԳ-ն երակային համակարգով հիպոթալամուսից անցնում է ադենոհիպոֆիզ, որտեղ այն սկիզբ է դնում ներբջջային ռեակցիաների, որոնք հանգեցնում են թիրեոիդիտախթանիչ հորմոնի (թիրեոտրոպին) արտադրմանը։

Հետազոտության ցուցումները

Վահանաձև գեղձի հիվանդությունների ախտորոշում

Նախապատրաստում հետազոտությանը

 • Քաղցած լինելը ցանկալի է, բայց բացարձակ պարտադիր չէ։ Շատ հանգիստ կարելի է անալիզը վերցնել նաև կերած վիճակում։

 Հետազոտության արդյունքների վրա ազդող գործոններ

 • Ցուցանիշների բարձրացմանն են նպաստում՝ հեմոլիզը, խիլյոզը, էստրոգենները, բերանային ընդունման հակաբեղմնավորիչները, հերոինը, մեթադոնը։
 • Ցուցանիշների նվազմանն են նպաստում՝ անդրոգենները, դեքսամետազոնը, պրոպրանալոնը, սալիցիլատները և այլն։

Հիվանդություններ, որոնց մասին վկայում են ցուցանիշները

Բարձր ցուցանիշներ

 • Թիրեոտոքսիկոզ
 • Էնդեմիկ զոբ
 • Պենդրեդի համախտանիշ
 • Յոդի անբավարարություն
 • Ռադիոակտիվ յոդի դեղապատրաստուկներով բուժումից հետո ի հայտ եկող վիճակ և այլն

Ցածր ցուցանիշներ

Վահանաձև գեղձի հիպոֆունկցիա

 • Սուր և ենթասուր թիրեոիդիտ
 • Հետվիրահատական վիճակներ և ծանր հիվանդություններ
 • Անդրոգենների ընդունում

Դեքսամետազոնի, պրոպրանալոլի ընդունում և այլն:

 

Աղբյուրը

Կղանքի հետազոտություն ճիճուների հայտնաբերման համար:

Կղանքի հետազոտություն ճիճուների հայտնաբերման համար:

Սա կղանքի մանրադիտակային հետազոտություն է, որի նպատակն է հանդիսանում հելմինտների (ճիճուների) ձվերի հայտնաբերումը...

T3 ազատ․ ինչի՞ մասին են վկայում ցածր և բարձր ցուցանիշները

T3 ազատ․ ինչի՞ մասին են վկայում ցածր և բարձր ցուցանիշները

Քանի որ գրեթե բոլոր օրգան համակարգերում առկա են թիրեոիդային հորմոնների նկատմամբ ռեցեպտերներ...

Թիրեոտրոպ հորմոն

Թիրեոտրոպ հորմոն

Թիրեոտրոպ հորմոնը (ռուս․` ТТГ) արտադրվում է հիպոֆիզի կողմից և վահանաձև գեղձի հիմնական կարգավորիչն է համարվում...

Հոմոցիստեին

Հոմոցիստեին

Հոմոցիստեինի փոխանակության գործում կարևոր դեր են խաղում В6, В12 վիտամինները և ֆոլաթթուն․․․