C-պեպտիդ (C-peptide)

C-պեպտիդ (C-peptide)

C-պեպտիդը ձևավորվում է ենթաստամոքսային գեղձի β-բջիջներում որպես պրոինսուլինի ֆերմենտատիվ ճեղքման կողմնակի արդյունք։ Շիճուկային C-պեպտիդի որոշումը ախտորոշիչ մեծ նշանակություն ունի ինսուլինի արտազատման խանգարում ունեցող պացիենտների դեպքում, հատուկ կարևորություն ունի նաև հիպերինսուլինեմիայի դեպքում, երբ պացիենտն ինքն իրեն ինսուլին է նշանակած լինում (այդ դեպքում ցուցանիշը բարձր է լինում)։

Գլյուկոզայի հանդեպ տոլերանտության թեստի գնահատման ժամանակ այն կարելի է օգտագործել նաև որպես հավելյալ մարկեր։

Հետազոտության անցկացման ցուցումները

Հետազոտությունը կարող է նշանակվել հետևյալ դեպքերում՝

  • ենթաստամոքսային գեղձի β-բջիջների արտազատիչ ֆունկցիայի գնահատում,

  • ինսուլինաթերապիա անցնող պացիենտների դեպքում էնդոգեն ինսուլինի մակարդակի գնահատում,

  • ինսուլինոմայի վիրահատական բուժումից հետո անցկացվող մոնիթորինգ։

Նախապատրաստում հետազոտությանը

Հետազոտությունից օրեր առաջ պետք է զերծ մնալ ալկոհոլից։ Արյունը հարկավոր է հանձնել առավոտյան՝ գիշերվա քաղցած վիճակից հետո (վերջին անգամ պետք է սնվել հետազոտությունից 10-12 ժամ առաջ)։

Հետազոտության արդյունքների վրա ազդող գործոնները

Այդպիսի գործոններն են՝

  • հեմոլիզը,

  • խիլյոզը և այլն։

Արդյունքը

Հետազոտության բարձր ցուցանիշները վկայում են հետևյալ խնդիրների մասին՝

  • ինսուլինոմա,

  • երիկամային քրոնիկ անբավարարություն։

Ցածր ցուցանիշները վկայում են հետևյալ խնդիրների մասին՝

  • շաքարային դիաբետ (I և II տիպի),

  • էկզոգեն ինսուլինի ներարկում և այլն։

 

Աղբյուրը՝ likar.info

Ոսկեգույն ստաֆիլակոկի աճը, քանակական արդյունք

Ոսկեգույն ստաֆիլակոկի աճը, քանակական արդյունք

Մանրէաբանական ուսումնասիրություն, որը թույլ է տալիս հայտնաբերել Ոսկեգույն ստաֆիլակոկի վարակը և որոշել պաթոգենի քանակը։

MAR-թեստ (IgG, IgA դասի հակամարմինների առկայության որոշում սերմնահեղուկում)

MAR-թեստ (IgG, IgA դասի հակամարմինների առկայության որոշում սերմնահեղուկում)

Հետազոտությանը հանձնելու ցուցումները

Անդրոգենները և նրանց սինթեզումը (6 ցուցանիշ) հարաբերակցության հաշվարկ

Անդրոգենները և նրանց սինթեզումը (6 ցուցանիշ) հարաբերակցության հաշվարկ

Սա համապարփակ հեազոտոթյուն է, որը որոշում է օրվա ընթացքում մեզի մեջ անդրոգենների մակարդակը: Անդրոգենները տղամարդկանց և կանանց սեռական գոնադների կողմից արտադրվող հորմոններ են:

Սերմնահեղուկային հակագեների հակամարմինները արյան մեջ

Սերմնահեղուկային հակագեների հակամարմինները արյան մեջ

Սերմնահեղուկային հակագեների հակամարմիններ – դրանք առանձնահատուկ իմունոգլոբուլիններ են, որոնց գործունեությունը ուղղված է սպերմատոզոիդների դեմ...