Հղիությունը շաբաթներով

Հղիության 31-րդ շաբաթ

Հղիության 31-րդ շաբաթ

Պտղի երկարությունը 40 - 42 սմ է, կշիռը`1500-1700գ-սահմաններում.: Մաշկի մակերեսն առաջվա պես կարմիր ...

Հղիության 32-րդ շաբաթ

Հղիության 32-րդ շաբաթ

Քայլելն ավելի է դժվարանում, երեխան շարունակում է ակտիվորեն շարժվել....

Հղիության 33-րդ շաբաթ

Հղիության 33-րդ շաբաթ

Պտղի երկարությունը հասնում է 42 սմ-ի, մարմնի զանգվածը`2000-2200գ: Պտղի աճման տեմպերը դանդաղում են......

Հղիության 34-րդ շաբաթ

Հղիության 34-րդ շաբաթ

Պտղի երկարությունը 45 սմ մարմնի զանգվածը`2200-2400գ: Շարունակվում է մեծ ուղեղի արագ աճը.....

Հղիության 35-րդ շաբաթ

Հղիության 35-րդ շաբաթ

Պտղի միջին երկարությունը 45-47 սմ է, մարմնի զանգվածը` 2500-2600գ: Աչքերը որոշ ժամանակ բաց են....

Հղիության 36-րդ շաբաթ

Հղիության 36-րդ շաբաթ

Պտղի միջին երկարությունը 48 սմ է, մարմնի զանգվածը`2700-2800գ: Ենթամաշկի ճարպի կուտակման հետևանքով ....

Հղիության 37-րդ շաբաթ

Հղիության 37-րդ շաբաթ

Պտղի միջին երկարությունը 48-50 սմ է, մարմնի զանգվածը`2800-3000գ: Պանրանման զանգվածը դեռևս բավականին ..

Հղիության 38-րդ շաբաթ

Հղիության 38-րդ շաբաթ

Պտղի միջին երկարությունը 48-50 սմ է, մարմնի զանգվածը`մոտ 3000գ: Ենթամաշկի ճարպի կուտակման հետևանքով.....