Կոագուլոգրաման (հեմոստազիոգրամա) հղիության ընթացքում

Կոագուլոգրաման (հեմոստազիոգրամա) հղիության ընթացքում

Կոագուլոգրաման արյան հետազոտություն է, որը թույլ է տալիս գնահատել արյան մակարդիչ և հակամակարդիչ համակարգերը (հեմոստազ): Հղիության ընթացքում հեմոստազի խանգարումը հղի է բարդություններով (մինչև իսկ վիժման): Հակամակարդիչ համակարգի մեծ ակտիվությունը հանգեցնում է ընկերքի շերտազատման, ինչպես նաև արնահոսության՝ ծննդաբերությունից հետո, իսկ բարձր մակարդելիության դեպքում մեծանում է ընկերքի անոթներում թրոմբների առաջացման վտանգը, ինչն էլ հանգեցնում է պտղի հիպոքսիայի: Կոագուլոգրամայի հետազոտությունը շատ կարևոր է ինչպես հղիության նախապատրաստման փուլում, այնպես էլ հղիության ընթացքում, քանի որ շեղումների ճիշտ ժամանակին հայտնաբերումը թույլ է տալիս պարզել չզարգացող հղիության, պտղի ներարգանդային զարգացման հապաղման, մանկաբարձական արնահոսությունների, հետծննդաբերական շրջանի արնահոսությունների և անգամ անպտղության պատճառները:

Հեմոստազոգրամայի ցուցանիշները և դրանց նշանակությունը

Ֆիբրինոգենը լյարդի կողմից արտադրվող սպիտակուց է և կարևոր դեր է խաղում թրոմբների առաջացման գործում: Այն արյան թանձրուկի հիմնական բաղադրիչն է: Նորմալ ցուցանիշները տատանվում են 2-4 գ/լ-ի սահմաններում: Հղիության երկրորդ եռամսյակի սկզբում ֆիբրինոգենի մակարդակն սկսում է բարձրանալ՝ հասնելով մոտավորապես 4,8 գ/լ-ի, իսկ ծննդաբերությանը մոտ օրերին՝ 6 գ/լ: Սա պայմանավորված է արյան շրջանառության լրացուցիչ շրջապտույտով՝ արյան արգանդաընկերքային շրջանառություն:

Պրոթրոմբինային ժամանակ: Նորմայում այս ժամանակը 14-18 վրկ է: Անգամ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հղիության ընթացքում ֆիբրինոգենի մակարդակը բարձրնում է, պրոթրոմբինային ժամանակի ցուցանիշները միևնույնն է պետք է պահպանվեն նորմայի սահմաններում: Այս ժամանակի մեծացումը կարող է վկայել արյան հակամակարդիչ համակարգի ակտիվացման մասին:

Պրոթրոմբինային ինդեքս: Նորմալ ցուցանիշները 70-140%-ի սահմաններում են: Այս ցուցանիշը հղի կանանց դեպքում կարող է մեծանալ ընկերքի շերտազատման պարագայում:

Պրոթրոմբինային ժամանակի նվազումը և պրոթրոմբինային ինդեքսի աճը վկայում են արյան մակարդելիության բարձրացման մասին և նկատվում է թրոմբոզների ու թրոմբոֆիլիաների դեպքում: Կարող են դրսևորվել նաև օրալային բեղմնականխիչների երկարատև ընդունումից հետո:

Պրոթրոմբինային ժամանակի աճը և պրոթրոմբինային ինդեքսի նվազումը վկայում է արնահոսության հակվածության մասին:

Ակտիվացած մասնակի թրոմբոպլաստինային ժամանակ: Նորմայում 22-35 վրկ է: Հղի կանանց դեպքում հնարավոր է ԱՄԹԺ-ի նվազում մինչև 17-20 վրկ՝ պայմանավորված ֆիբրինոգենի մակարդակի բարձրացմամբ: ԱՄԹԺ-ի և մյուս ցուցանիշների որոշումն օգտագործվում է դիսեմինիզացված ներանոթային մակարդելիության ախտորոշման համար: Վերջինս մի ծանր վիճակ է՝ հարուցված ծանր արնահոսության, հեմորագիական շոկի, գեստոզի, ռեզուս-կոնֆլիկտի և հղիության այլ բարդությունների հետևանքով հեմոստազի ոչ սպեցիֆիկ ռեակցիայով:

ԱՄԹԺ-ի աճը վկայում է արնահոսության հակվածության մասին, նվազումը՝ թրոմբների առաջացման:

Գայլախտային հակակոագուլյանտը սեփական օրգանիզմի բջիջների ֆոսֆոլիպիդների դեմ հակամարմինների խումբ է: Այս հակամարմինները, փոխազդելով նյարդային համակարգի, անոթների, արյան բջիջների ֆոսֆոլիպիդների հետ, խաթարում են նրանց աշխատանքը և հանգեցնում հակաֆոսֆոլիպիդային համախտանիշի առաջացման: Ուստի գայլախտային հակակոագուլյանտի հայտնաբերման հետազոտությունը թույլ է տալիս հայտնաբերել այս բարդությունը, որը բնորոշվում է երակների և անոթների թրթմբոզով, որի դեպքում մեծանում է չզարգացող հղիության, ինքնաբերաբար կատարվող վիժման և անոթների պատերի վնասման վտանգը: Առողջ հղի կնոջ օրգանիզմում գայլախտային հակակոագուլյանտ չի արտադրվում:

D-դիմեր: Նորմայում ցուցանիշը, որոշ լաբորատորիաներում 286 նգ/մլ է (0,5 մկգ/մլ): Հղիության ընթացքում ցուցանիշներն աճում են՝ հղիության ավարտին սկզբնական ցուցանիշը եռակի գերազանցելով: D-դիմերի անթույլատրելի բարձրացում կարող է նկատվել այն հղի կանանց օրգանիզմում, ովքեր ունեն շաքարային դիաբետ, գեստոզ, երիկամների հիվանդություն:

Հակաթոմբին III: Սպիտակուց, որն արյան հիմնական հակամակարդիչ բաղադրիչներից մեկն է և խոչընդոտում է թրոմբների առաջացմանը: Նորմալ ցուցանիշը 75-125%-ն է: Հղի կանանց համար այս ցուցանիշները կարևոր են հակակոագուլյանտների ընդունման դեպքում (արյունը նոսրացնող դեղորայք): Հակաթրոմբին III-ի նվազումը հանգեցնում է թրոմբոզի, իսկ բարձրացումը՝ արնահոսության վտանգի:

Թրոմբոցիտներ: Արյան ձևավոր տարրեր, որոնք մասնակցում են հեմոստազին: Նորմալ ցուցանիշները տատանվում են 150-400 հզ/մկլ-ի սահմաններում: Նվազումը մինչև 130 հզ./մկլ-ի կարող է դիտվել նաև լիովին առողջ հղի կանանց պարագայում: Զգալի նվազումը վկայում է դիսեմինիզացված ներանոթային մակարդելիության համախտանիշի առաջացման մասին:

Ինչպես է արյունը հանձնվում հեմոստազիոգրամայի

Արյունը վերցվում է երակից: Ընդունված է այն հանձնել առավոտյան, քաղցած վիճակում (վերջին սնունդը՝ հանձնելուց 8 ժամ առաջ): Հետազոտության արդյունքների գնահատումը բարդ է: Վստահեք այդ գործը ձեր բժշկին, և թող որ արդյունքները լինեն լավ:

Հետազոտություններ և կուտակված փորձը դաունի համախտանիշի դեպքում

Հետազոտություններ և կուտակված փորձը դաունի համախտանիշի դեպքում

Դաունի համախտանիշ ունեցող մարդկանց մասին թյուր պատկերացումներն ու նախապաշարմունքներն անհամար են։

Որովայնի փքվածություն (փորափքանք)

Որովայնի փքվածություն (փորափքանք)

Որովայնի փքվածություն (փորափքանք)․ առաջացման պատճառները, ո՞ր հիվանդությունների դեպքում էառաջանում, ախտորոշումը և բուժման մեթոդները

Պարը հղիների համար․արդյո՞ք կարելի է

Պարը հղիների համար․արդյո՞ք կարելի է

Կարելի՞ է հղիներին պարել․․․

Կոլոստուրը(կաթնախեժ) հղիության ընթացքում.նորմալ է, թե՞  խնդիր է

Կոլոստուրը(կաթնախեժ) հղիության ընթացքում.նորմալ է, թե՞  խնդիր է

Երեխայի սպասելիս կնոջ մարմնում անընդհատ փոփոխություններ են կատարվում։