Դեհիդրոէպիանդրոստերոնի (ДГЭА, DHEA) մակարդակի որոշում

25.04.20179900

Դեհիդրոէպիանդրոստերոնը (ДГЭА, DHEA) անդրոգեն է, որ դասվում է 17-կետոստերոիդների շարքին, արտազատվում է մակերիկամների կեղևի ցանցանման հատվածի կողմից։ Արյան մեջ առավելագույն խտությունը դիտվում է առավոտյան ժամերին։ ԴՀԷԱ-ն կատաբոլիզացվում է անդրոստենդիոլի, տեստոստերոն և 5α-դիհիդրո-տեստոստերոնի։

ԴՀԷԱ-ն մակերիկամներում անդրոգենների սինթեզի ակտիվության շատ զգայուն ցուցիչ է։ Այն անփոխարինելի է վիրիլային համախտանիշի տարբերակիչ՝ դիֆերենցիալ ախտորոշման և հիպերանդրոգենեմիայի պատճառի որոշման հարցում (մակերիկամների կամ ձվարանների հիվանդություն)։

Բացի այդ, այդ ցուցիչն անհրաժեշտ է երեխաների սեռական հասունացման ֆունկցիայի գնահատման համար, քանի որ արյան մեջ ԴՀԷԱ-ի մակարդակի բարձրացումը կորելացվում է սեռական երկրորդային հատկանիշնեի առաջացման հետ։

Արյան մեջ ԴՀԷԱ հորմոնի մակարդակի որոշման արդյունքները մեկնաբանելիս պետք է հաշվի առնել, որ դրա արտադրման ռիթմն արտահայտված կերպով տատանվում է։ Ուստի ավելի ինֆորմատիվ է ԴՀԷԱ-սուլֆատի մակարդակի որոշումը։ Վերջինիս բացարձակ պարունակությունն արյան մեջ 300 անգամ բարձր է, քան ԴՀԷԱ-ինը։

ԴՀԷԱ-սուլֆատի մակարդակի որոշման ցուցումներն են՝

  • ձվարանների հիվանդությունների տարբերակիչ ախտորոշում․ եթե տեստոստերոնի մակարդակը բարձր է, ապա որոշելով ԴՀԷԱ-սուլֆատի մակարդակը՝ հնարավոր է հասկանալ արդյո՞ք այդ կապված է մակերիկամների հիվանդության հետ (անդրոգենիզացնող ուռուցքներ՝ հիպերպլազիա, Կուշինգի համախտանիշ և այլն), 
  • մակերիկամների ուռուցքներ, 
  • օստեոպորոզ, 
  • սեռական հասունացման հապաղում, 
  • սեռական վաղ հասունացում,
  • մազակալում, գիրություն և այլն։