Հակամյուլլերյան հորմոն

Հակամյուլլերյան հորմոն

Ընդհանուր տեղեկություններ

Հակամյուլլերյան հորմոնը վերարտադրողական տարիքի կնոջ օվարիալ ռեզերվի մարկեր է։

Հետազոտության ցուցումները

 • Վաղաժամ կամ ուշ սեռահասունցում։
 • Կասկածելի դեպքերում սեռի ճշգրտում։
 • Օվարիալ ռեզերվի և պրեմենոպաուզալ փոփոխությունների հետազոտում։
 • ԱՄԲ-ի անհաջող դեպքեր։
 • Անհայտ ծագման անպտղություն։
 • Բեղմնավորման խնդիրներ։
 • Ֆոլիկուլախթանիչ հորմոնի սահմանային կամ բարձր ցուցանիշներ։
 • Քիմիաթերապիա և այլն։

Նախապատրաստում հետազոտությանը

Հետազոտության անցկացումից երեք օր առաջ պետք է խուսափել ծանրաբեռնվածությունից և սթրեսային իրավիճակներից։  Հետազոտության նախորդ օրը չպետք է ծխել և 20:00-ից հետո սնվել։

Արդյունքի վրա ազդող գործոններ

Հետազոտությանը նախապատրաստվելու կանոնների խախտումը, հուզական լարվածությունը և ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը կարող են ազդել արդյունքի վրա։

Հիվանդություններ, որոնց մասին կարող են վկայել հետազոտության արդյունքները

Բարձր ցուցանիշներ

 • Ձվարանի ուռուցքներ
 • Սեռական հասունացման հապաղում
 • Լյուտեինիզացնող հորմոնի ռեցեպտորի դեֆեկտներ
 • Նորմոգոնադոտրոպային անօվուլյատոր անպտղություն
 • Ձվարանների պոլիկիստոզ և այլն:

Ցածր ցուցանիշներ

 • Օվարիալ ռեզերվի նվազում
 • Ճարպակալում վերարտադրողական ուշ տարիքում
 • Մենոպաուզա
 • Վաղաժամ սեռական հասունացում և այլն։
Ի՞նչ են բուժում պորտալարի ցողունային բջիջները

Ի՞նչ են բուժում պորտալարի ցողունային բջիջները

Պորտալարի արյունը պահպանող ծնողների 70%-ը պահպանում է նաև պորտալարի ցողունային բջիջները։

Ոսկեգույն ստաֆիլակոկի աճը, քանակական արդյունք

Ոսկեգույն ստաֆիլակոկի աճը, քանակական արդյունք

Մանրէաբանական ուսումնասիրություն, որը թույլ է տալիս հայտնաբերել Ոսկեգույն ստաֆիլակոկի վարակը և որոշել պաթոգենի քանակը։

MAR-թեստ (IgG, IgA դասի հակամարմինների առկայության որոշում սերմնահեղուկում)

MAR-թեստ (IgG, IgA դասի հակամարմինների առկայության որոշում սերմնահեղուկում)

Հետազոտությանը հանձնելու ցուցումները

Անդրոգենները և նրանց սինթեզումը (6 ցուցանիշ) հարաբերակցության հաշվարկ

Անդրոգենները և նրանց սինթեզումը (6 ցուցանիշ) հարաբերակցության հաշվարկ

Սա համապարփակ հեազոտոթյուն է, որը որոշում է օրվա ընթացքում մեզի մեջ անդրոգենների մակարդակը: Անդրոգենները տղամարդկանց և կանանց սեռական գոնադների կողմից արտադրվող հորմոններ են: