Հակամյուլլերյան հորմոն

Հակամյուլլերյան հորմոն

Ընդհանուր տեղեկություններ

Հակամյուլլերյան հորմոնը վերարտադրողական տարիքի կնոջ օվարիալ ռեզերվի մարկեր է։

Հետազոտության ցուցումները

 • Վաղաժամ կամ ուշ սեռահասունցում։
 • Կասկածելի դեպքերում սեռի ճշգրտում։
 • Օվարիալ ռեզերվի և պրեմենոպաուզալ փոփոխությունների հետազոտում։
 • ԱՄԲ-ի անհաջող դեպքեր։
 • Անհայտ ծագման անպտղություն։
 • Բեղմնավորման խնդիրներ։
 • Ֆոլիկուլախթանիչ հորմոնի սահմանային կամ բարձր ցուցանիշներ։
 • Քիմիաթերապիա և այլն։

Նախապատրաստում հետազոտությանը

Հետազոտության անցկացումից երեք օր առաջ պետք է խուսափել ծանրաբեռնվածությունից և սթրեսային իրավիճակներից։  Հետազոտության նախորդ օրը չպետք է ծխել և 20:00-ից հետո սնվել։

Արդյունքի վրա ազդող գործոններ

Հետազոտությանը նախապատրաստվելու կանոնների խախտումը, հուզական լարվածությունը և ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը կարող են ազդել արդյունքի վրա։

Հիվանդություններ, որոնց մասին կարող են վկայել հետազոտության արդյունքները

Բարձր ցուցանիշներ

 • Ձվարանի ուռուցքներ
 • Սեռական հասունացման հապաղում
 • Լյուտեինիզացնող հորմոնի ռեցեպտորի դեֆեկտներ
 • Նորմոգոնադոտրոպային անօվուլյատոր անպտղություն
 • Ձվարանների պոլիկիստոզ և այլն:

Ցածր ցուցանիշներ

 • Օվարիալ ռեզերվի նվազում
 • Ճարպակալում վերարտադրողական ուշ տարիքում
 • Մենոպաուզա
 • Վաղաժամ սեռական հասունացում և այլն։
Կղանքի հետազոտություն ճիճուների հայտնաբերման համար:

Կղանքի հետազոտություն ճիճուների հայտնաբերման համար:

Սա կղանքի մանրադիտակային հետազոտություն է, որի նպատակն է հանդիսանում հելմինտների (ճիճուների) ձվերի հայտնաբերումը...

T3 ընդհանուր․ ինչի՞ մասին են վկայում ցածր և բարձր ցուցանիշները

T3 ընդհանուր․ ինչի՞ մասին են վկայում ցածր և բարձր ցուցանիշները

Վահանաձև գեղձի խտությունը և դրանց կենսաբանական ազդեցության աստիճանը կարգավորվում է հիպոթալամոհիպոֆիզարթիրեոիդիտային համակարգի կողմից...

T3 ազատ․ ինչի՞ մասին են վկայում ցածր և բարձր ցուցանիշները

T3 ազատ․ ինչի՞ մասին են վկայում ցածր և բարձր ցուցանիշները

Քանի որ գրեթե բոլոր օրգան համակարգերում առկա են թիրեոիդային հորմոնների նկատմամբ ռեցեպտերներ...

Թիրեոտրոպ հորմոն

Թիրեոտրոպ հորմոն

Թիրեոտրոպ հորմոնը (ռուս․` ТТГ) արտադրվում է հիպոֆիզի կողմից և վահանաձև գեղձի հիմնական կարգավորիչն է համարվում...