Հանգուցավոր խպիպ

Հանգուցավոր խպիպ

Հանգուցավոր խպիպը վահանաձև գեղձի հիվանդություն է, որն ուղեկցվում է հանգույցների առաջացմամբ։ Սկզբնական փուլում և փոքր չափսի դեպքում խպիպը կարող է և աննկատ լինել։ Մեծացած լինելու դեպքում այն տեսանելի է լինում անզեն աչքով։

Բուժումը

Բուժումը նշանակվում է բուժառուի համակողմանի հետազոտումից հետո և կախված է ունեցած քրոնիկ հիվանդություններից, վահանաձև գեղձի վիճակից և այլն։ Սկզբնական փուլում սովորաբար կոնսերվատիվ թերապիա է նշանակվում։

Արդյունքի բացակայության դեպքում վիրահատական միջամտություն է կատարվում։

Խպիպի հանգույցների հեռացում

Վիրահատության հիմնական ցուցումը շնչառության և կլլման խանգարումն է։ Միջամտությունը կատարվում է ստացիոնարում համապատասխան հետազոտություններից հետո։

Կա վիրահատության երկու տարբերակ՝

  • վանաձև գեղձի հեռացում՝ թիրեոդէկտոմիա, 
  • վահանաձև գեղձի մասնակի հեռացում՝ հեմիթիրեոդէկտոմիա։ 

Ընտրությունը հիմնվում է բուժառուի անհատական առանձնահատկությունների և հետազոտությունների արդյունքների վրա։

Վերականգնումը

Վիրահատության եղանակից կախված՝ ստացիոնարում 1-2 օր մնալու կարիք է լինում սովորաբար։ Երկու շաբաթ անց հյուսվածքների այտուցվածությունը վերանում է, անցնում է ցավը։ Չորս շաբաթ անց կարգավորվում է հորմոնների մակարդակը։ Հնարավոր է, որ հորմոնային փոխարինիչ թերապիա նշանակվի հիպոթիրեոզի կանխարգելման նպատակով։

 

Աղբյուրը

Հիստերոսկոպիա

Հիստերոսկոպիա

Հիստերոսկոպիան հնարավորություն է տալիս պարզել և վերացնել արգանդի խոռոչի պաթոլոգիաները՝ միջնապատերը, կպումները, պոլիպները , միոմաները....

Արգանդի պարանոցի էրոզիայի ռադիոալիքային բուժումը

Արգանդի պարանոցի էրոզիայի ռադիոալիքային բուժումը

Արգանդի պարանոցի էկտոպիայի (էրոզիայի) ռադիոալիքային դեստրուկցիան համարվում է ամենարդի, անվտանգ, էֆեկտիվ և քիչ ինվազիվ մեթոդ...

Ձվարանի դերմոիդ կիստա

Ձվարանի դերմոիդ կիստա

Ձվարանի դերմոիդ կիստան բարորակ նորգոյացություն է: Այն կազմված է հաստ պատիճից և ունի ձվարանին ոչ հատուկ հյուսվածք: Պատիճը կարող է լցված լինել...

Ցավ ամոթույքի հատվածում

Ցավ ամոթույքի հատվածում

Էպիդերմիսը, որը ծածկում է մեծ սեռաշուրթերը, բազմաթիվ քրտնագեղձեր և ճարպագեղձեր, ինչպես նաև նյարդային վերջավորություններ է պարունակում։ Սեռական գրգռման բացակայության դեպքում...