Մանկաբարձական պարեզ

Մանկաբարձական պարեզն առաջանում է ողնուղեղի վերին և ստորին խրձերի կամ ուսային հյուսակի վնասվելու, արմատիկները ողնուղեղից պոկվելու արդյունքում: Սա ախտահարման շատ ծանր տեսակ է: Մկանային հիպոտոնիան պարետիկ ձեռքում վառ արտահայտված է: Ձեռքը կախված է իրանի երկարությամբ: Ակտիվ շարժումներն ամբողջությամբ բացակայում են, հնարավոր են միայն թեթև շարժումներ փաթաթված վիճակում:

Պարեզով ախտահարված ձեռքի մաշկը գունատ է, շոշափելիս՝ սառը: Մկանային ատրոֆիայի (ապաճում) վաղ զարգացում, հատկապես դիստալ հատվածներում: Ցավային շեմը և ջերմաստիճանային զգայունությունն ամբողջ վերջույթում նվազած են: Ջլային ռեֆլեքսները բացակայում են: Ձեռքում բացակայում են բռնողական և ափ-բերանային ռեֆլեքսները: Քանի որ ամբողջական (տոտալ) պարեզի դեպքում ախտահարվում են բոլոր մկանները, բացակայում է ձեռքի ախտաբանական դրվածքը, հնարավոր է մկանային կոնտրակտուրայի (կռկանք) ձևավորում: Ուսային հյուսակի ախտահարման ծանր ձևերի դեպքում դիտվում է պարետիկ ձեռքի կողմում ստորին վերջույթի մկանային տոնուսի նվազում: Ստորին վերջույթը կարող է հետ մնալ երեխայի հանկարծակի շարժումների դեպքում: Այդ խանգարումները դժվար է նկատել սուր շրջանում:

Կարելի է նշել, որ կլինիկական պատկերում ավելի հաճախ դիտվում են խառը ախտահարումներ՝ այս կամ այն մանկաբարձական պարեզի գերակշռմամբ: Պարեզի վերին տեսակի դեպքում կարելի է փոփոխություններ հայտնաբերել դիստալ հատվածներում: Դա ախտահարված հատվածների անատոմիապես միմյանց մոտ գտնվելու արդյունքն է: Լինում են երկկողմանի և ատիպիկ պարեզներ:

Ախտանշանները

Պարեզներով նորածինները հաճախ ունենում են ցերեբրալ (ուղեղային) խանգարումներ՝ տրեմոր (դողոց), մկանային տոնուսի նվազում, բարձր դյուրագրգռություն, ոչ պայմանական ռեֆլեքսների ընկճվածություն: Բոլոր խանգարումները կապված են նորածնի օրգանիզմի վրա ծննդաբերական վնասվածքի և ասֆիքսիայի (շնչահեղձուկի) համալիր ներգործության հետ: Այդ փոփոխություններն անցողիկ բնույթ են կրում և արագ հարթվում են, ինչը մատնանշում է կապը լիկվորի շրջանառության և ուղեղային արյունաշրջանառության խանգարման հետ:

Պարեզների ընթացքը կախված է ախտահարման ծանրությունից: Ախտահարման ոչ մեծ աստիճանի դեպքում ձեռքի ֆունկցիաները վերականգնվում են՝ սկսած կյանքի առաջ իսկ օրերից, և 2-5 ամսվա ընթացքում ակտիվ շարժումները դառնում են ամբողջական: Ախտահարման որոշ դեպքերում մկանային թուլությունը կարող է երկարատև մնալ: Այն դառնում է ավելի ու ավելի նկատելի, երբ երեխան սկսում է անցնել ուղղահայաց դիրքի, այսինքն՝ նստել, կանգնել: Ձեռքի ֆունկցիայի անբավարարությունը հայտնաբերվում է հորիզոնական դիրքից ձեռքը բարձրացնելիս կամ հետ տանելիս: Մկանների ուժի նվազումը կարելի է նկատել, երբ երեխան սկսում է ձգվել դեպի խաղալիքը: Միջին և ծանր աստիճանի ախտահարումների դեպքում ձեռքի ֆունկցիայի վերականգնումն ավելի դանդաղ է ընթանում և կարող է լինել ոչ ամբողջական՝ մկանային ատրոֆիայի (ապաճում), կոնտրակտուրաների (կռկանք) և նյարդային մանրաթելերի դեգեներացիայի պատճառով: Ողնուղեղի ծանր վնասվածքի, արմատիկները ուղնուղեղից պոկվելու, ուսային հյուսակի պատռվածքի դեպքում ձեռքի ֆունկցիայի վերականգնումը նվազագույն է, զարգանում են ատրոֆիաներ (ապաճում), կոնտրակտուրաներ (կռկանք), ուսահոդում նկատվում է հոդախախտի միտում:

Հետևանքները

Ատրոֆիկ խանգարումները և մկանային կոնտրակտուրաներն առաջացնում են ոսկրային փոփոխություններ: Դրանք սկսում են զարգանալ արդեն իսկ 8-12 ամիս անց և տարիքի հետ դառնում են ավելի ու ավելի արտահայտված: Ռենտգեն-հետազոտությունների օգնությամբ գտնում են ոսկրացման հապաղումը, օստեոպորոզի նշանները, ուսոսկրի հիպոպլազիան, թիակի պարանոցի կարճեցումը, հոդապարկի կնճռոտումը, ակրոմիալ ելունի դեֆորմացիա: Նկատվել է փոխադարձ կապ ոսկրային փոփոխությունների և պարեզով ախտահարման աստիճանի միջև:

Ախտորոշումը

Պարեզն ախտորոշվում է նորածին երեխայի առաջին իսկ զննության ժամանակ՝ բնորոշ կլինիկական պատկերի հիման վրա, և այն առանձնահատուկ դժվարություն չի ներկայացնում: Ախտահարման տեղայնացման ճշգրտումը տեղի է ունենում էլեկտրամիոգրաֆիկ հետազոտությունների օգնությամբ: Էլեկտրամիոգրամում ֆասցիկուլյացիաների համազարկերը (Залпы фасцикуляций) վկայում են ախտաբանական պրոցեսում ողնուղեղի կամ արմատիկների ներգրավման մասին: Ծայրամասային նյարդերով գրգիռի տարածման նվազած արագությունը վկայում է դրանց ախտահարման մասին: Դիֆերենցիալ ախտորոշումը կատարվում է անրակի կոտրվածքով, օստեոմիելիտով, պոլիոմելիտով, բնածին հեմիհիպոպլազիայով և Պարրոյի կեղծ կաթվածով:

Բուժման մեթոդները և հնարավոր բարդությունները

Պարեզների բուժումը համալիր է, սկսվում է վաղ շրջանում և երեխայի տարիքի հետ չի դադարեցվում: Այն ներառում է օրթոպեդիկ դրվածքներ (բուժում դիրքով)՝ որպես մկանային կոնտրակտուրաների (կռկանք) զարգացման կանխարգելման մեթոդ, մարմնամարզություն, մերսում, ֆիզիոթերապևտիկ պրոցեդուրաներ և դեղամիջոցային թերապիա:

Մանկաբարձական պարեզների դեպքում ամենալուրջ բարդությունը մկանների կոնտրակտուրաների (կռկանք) վաղ զարգացումն է, որոնք ձեռքը ֆիքսում են ախտաբանական դիրքով: Այդ պատճառով կոնտրակտուրաների (կռկանք) առաջացման կանխարգելումը պետք է սկսվի դեռևս ծննդատանը: Այդ նպատակով օգտագործում են գիպսե, ստվարաթղթե կամ պլաստիկե բացող դողեր: Պարեզով ախտահարված ձեռքը ֆիքսում են բազուկը 90 աստիճան բացված, արմնկահոդում ծալված, արտաքին ռոտացիայի, նախաբազկի սուպինացիայի (վերհակում) վիճակում: Երեխայի դաստակը բեկակալով ֆիքսում են թիկնային ճկման տեղում: Ուսի բացում չի կարելի անել անմիջապես ուղիղ անկյան տակ, քանի որ դա երեխայի մոտ կառաջացնի ցավային ռեակցիա: Դողերով մանիպուլյացիաների հետ մեկտեղ երեխայի կյանքի առաջին իսկ օրերից բուժական թերապիայի համալիրում ներառվում են մերսումը և մարմնամարզությունը:

Մանկաբարձական պարեզների դեպքում առողջարար մարմնամարզությունը յուրաքանչյուր դեպքի համար անհատական է՝ կախված պարեզի աստիճանից և ծանրությունից, երեխայի տարիքից և հիվանդության շրջանից: Պարեզների դեպքում բուժական մարմնամարզության անհատական համալիրների մշակումն ինչպես սրացման, այնպես էլ վերականգնողական շրջանում կատարվում է բժիշկ-նյարդաբանի կողմից՝ հաշվի առնելով շարժողական ֆունկցիայի կլինիկան և ախտածնությունը: Առողջարար մարմնամարզությունը կյանքի առաջին օրերին կրում է առավելապես պասիվ բնույթ, ապա աստիճանաբար սկսում է ներառել երեխայի ակտիվության շարժողական տարրեր: Այն տարիքում, երբ երեխան սովորել է լավ նստել, կանգնած դիրքում և քայլելու ընթացքում պահպանել հավասարակշռությունը, բոլոր մարմնամարզական վարժությունները պետք է խաղի ձև ունենան: Երեխայի դրական հույզերը հեշտացնում են շարժումները և լավ խթանում են դրանց կրկնությունը: Խաղերում, ինչպես և պասիվ մարմնամարզությունում, անհրաժեշտ է մարզել արտաքին ռոտացիան, ձեռքի բացումը, նրա բարձրացումը հորիզոնական մակարդակից վեր:

Սկզբնաղբյուրը՝ медлаб.рф Թարգմանությունը՝ sotskiy.am

Ինչ է էպիզիոտոմիան և ինչպես վերականգնվել դրանից հետո

Ինչ է էպիզիոտոմիան և ինչպես վերականգնվել դրանից հետո

Ծննդաբերության ժամանակ հեշտոցը լայնանում է, բայց երբեմն դա կարող է բավարար չլինել երեխայի գլուխը տեղավորելու համար

Ի՞նչ անել, եթե առանց որևէ պատճառի կապտուկներ են առաջանում

Ի՞նչ անել, եթե առանց որևէ պատճառի կապտուկներ են առաջանում

Կապտուկը անոթների վնասվածքի պատճառով մաշկի վրա առաջացած արյունազեղումն է

Ստամոքսի քաղցկեղ

Ստամոքսի քաղցկեղ

Ընթացակարգի ժամանակ ստամոքսի մեջ մտցվում է հատուկ սարք, որի միջոցով բժիշկն ուսումնասիրում է ստամոքսի բոլոր հատվածները, ինչպես նաև 12-մատնյա աղին։

Ինչպե՞ս է գործում հղի կանանց դիմադրողականությունը

Ինչպե՞ս է գործում հղի կանանց դիմադրողականությունը

Գենի և դիմադրողականության տեսանկյունից՝ պտուղը օտար օրգանիզմ է կնոջ համար