Արգանդի պարանոցի հիվանդությունների բուժում. կոնիզացիա

Արգանդի պարանոցի հիվանդությունների բուժում. կոնիզացիա

Արգանդի վզիկի կոնիզացիան (կոնուսաձև հյուսվածքահատում) վիրաբուժական միջամտություն է, որի ժամանակ հեռացվում է արգանդի վզիկի կոնուսաձև հյուսվածքային հատվածը, որը ներառում է փոփոխված ախտաբանական հյուսվածքը և ցերվիկալ կանալի մի մասը: Նման միջամտության գլխավոր նպատակը արգանդի վզիկի հիվանդությունների բուժումն ու ինվազիվ (ագրեսիվ ներթափանցող) ուռուցքի հայտնաբերումն է:

Ինչո՞ւ են անցկացնում արգանդի վզիկի կոնիզացիա

Առավել հաճախ արգանդի վզիկի կոնիզացիա է անցկացվում այն դեպքում, երբ վնասված հյուսվածքը գտնվում է վզիկային ուղու խորը հատվածում, և ոչ մի երաշխիք չկա, որ սովորական կենսազննումը (բիոպսիա) բավարար կլինի: Դա կապված է այն բանի հետ, որ ժամանակին չհայտնաբերված չարորակ պրոցեսները կարող են հանգեցնել առավել վատ հետևանքների, քան այս միջամտության հնարավոր հետևանքներն են:

Կոնալիզացիայի անցկացման ժամանակ բժիշկը վերցնում է արգանդի վզիկի լորձաթաղանթի բավականին մեծ հատված, որը հետո ուղարկվում է հիստոլոգիական հետազոտման: Եթե ուռուցք չկա, կստացվեն բացասական արդյունքներ: Բացի սա, ամբողջովին հեռացվում է արգանդի վզիկի ախտաբանական փոփոխված էպիթելով հատվածը, ինչը նշանակում է, որ պացիենտը խուսափի լուրջ խանգարումներից, և ուռուցքի զարգացման վտանգը կնվազի:

Սրա հետ մեկտեղ, հիստոլոգիայի ժամանակ կպարզվի հյուսվածքի փոփոխությունների իրական պատճառը. դա կարող է լինել խրոնիկ վիրուսային կամ մանրէային վարակ և այլն:

Արգանդի վզիկի կոնիզացիայի անցկացման ցուցումներն ու հակացուցումները

Միջամտության անցկացման ցուցումներն են.

 • Հիստոլոգիայով հաստատված 2-3 աստիճանի արգանդի վզիկի էպիթելային հյուսվածքների դիսպլազիա 
 • Կոլպոսկոպիայի ժամանակ վզիկային ուղու լորձաթաղանթի լայն ախտաբանական հատվածի հայտնաբերում 
 • Բջջաբանական քսուքի արդյունքներով դիսպլազիայի հայտնաբերում (Պապանիկոլաուի թեստ)

Այլ կերպ ասած` կոնիզացիան թույլ է տալիս կոնկրետ որոշել՝ արդյոք արգանդի վզիկի դիսպազիայով հիվանդն ունի ինվազիվ ուռուցքի առաջացման օջախ, թե դեռ հնարավոր է կանխարգելել չարորակ պրոցեսները:

Կոնիզացիայի անցկացման հակացուցումներն են.

 • Հեշտոցում, արգանդում և հավելումներում ընթացող ինֆեկցիոն պրոցեսներ 
 • Հիստոլոգիական հետազոտմամբ հաստատված ինվազիվ ուռուցք և այլն

Վիրահատության անցկացման առանձնահատկությունները

Արգանդի վզիկի կոնիզացիայի անցկացումից առաջ անհրաժեշտ է նախնական հետազոտություն: Դրա համար անհրաժեշտ է հանձնել համապատասխան անալիզներ (ընդհանուր, կենսաքիմիական, մեզի ընդհանուր անալիզ, կատարել հեշտոցի քսուքի հետազոտություն, կատարել արգանդի վզիկի բիոպսիա, կատարել կոլպոսկոպիա:  Խորհուրդ է տրվում միջամտությունն անցկացնել դաշտանային ցիկլի առաջին փուլում, սովորաբար դաշտանի ավարտից անմիջապես հետո (5-7 օր):

Կոնիզացիայի վիրահատությունը կարող է անցկացվել հետևյալ եղանակներով.

 • Լազերի օգնությամբ 
 • Ռադիոալիքային վիրաբուժության «Սուրգիտրոն» ապարատի օգնությամբ (արգանդի վզիկի ռադիոալիքային կոնիզացիա կամ հանգուցային էլեկտրոկոնիզացիա) 
 • Վիրահատական դանակի օգնությամբ 

Ինչպես է կատարվում վիրահատությունը 

 • Հեշտոցի մեջ մտցվում է պլաստիկ հայելի 
 • Հիվանդ և առողջ հյուսվածքների սահմաններն ընդգծելու համար արգանդի վզիկը մշակվում է Լյուգոլի լուծույթով կամ յոդով  
 • Հիվանդի տակ դնում են ցրուն էլեկտրոդ 
 • Կոլպոսկոպի հսկողության տակ կատարում են կոնուսի հեռացում. Էլեկտրոդը դնում են պաթոլոգիկ փոփոխված հատվածից 5մմ վերև, այնուհետև տալիս են փոփոխական էլեկտրական հոսանք և կտրում են էպիթելային հատվածն առողջ հյուսվածքների սահմաններում 
 • Կտրված հատվածը դուրս են բերում և ուղարկում հիստոլոգիական հետազոտության
 • Այրում են արնահոսող կետերը

Գործողությունը կատարվում է տեղային կամ ներերակային անզգայացմամբ, իսկ տևողականությունը չի անցնում 15-20 րոպեն:

Հետվիրահատական շրջանը և կոնիզացիայի հնարավոր բարդությունները

Սովորաբար վիրահատությունն ինքնին անցավ է, սակայն արգանդի վզիկի կոնիզացիայից հետո կնոջը կարող է որոշ ժամաանկ (2-3 շաբաթ) անհանգստացնել տհաճ հոտով գորշ գույնի արտադրությունը, ինչպես նաև ձգվող, մղկտացող կամ բռնկվող ցավերը փորի ներքևի հատվածում: Բացի սա, արգանդի վզիկի կոնիզացիայից հետո առաջին դաշտանի ժամանակ արտադրությունը կարող է ավելի առատ լինել:

Միջամտության հնարավոր բարդությունները

 • Արյունահոսություն (կանանց 1-2%-ի մոտ) 
 • Ինֆեկցիայի խորացում-տարածում
 • Ապագայում իստմիկո-ցերվիկալ անպավարարություն
 • ցերվիկալ օղի սպիյացում, դեֆորմացիա 

Արգանդի վզիկի կոնիզացիայից հետո բժիշկը նշանակում է հակամանրէական և ընդհանուր կազդուրիչ բուժում,  իսկ վիրահատությունից երկու շաբաթ անց անցկացվում է հետազոտում բարդությունների հայտնաբերման և կանխման համար:

Ընդհանուր առմամբ արգանդի վզիկի կոնիզացիան հետագա հղիության հավանականության վրա չի ազդում, սակայն հնարավոր են մի շարք բացասական հետևանքներ՝ ֆերտիլության նվազում, ցերվիկալ ուղու լորձաթաղանթի առանձնահատկությունների փոփոխություններ, ինչպես նաև մեծ է վիժումների և վաղաժամ ծննդաբերությունների վտանգը, արգանդի վզիկի փակման կարողության խանգարման պատճառով (տրավմատիկ իթմիկո-ցերվիկալ անբավարարություն):

Բարդությունների վտանգը նվազեցնելու համար անհրաժեշտ է.

 • հրաժարվել սառական մերձեցումից (մինչև վեց օր) 
 • խուսափել ծանրություն բարձրացնելուց և չզբաղվել մարմնամարզությամբ 
 • չհաճախել շոգեբաղնիք և չընդունել տաք լոգանքներ 
 • չօգտագործել տամպոններ 
 • չանել լվացումներ 
 • չընդունել դեղամիջոցներ, որոնց մեջ կա ասպիրին, արյունահոսությունից խուսափելու համար և այլն

Արգանդի վզիկի ստուգիչ կոլպոսկոպիա և բջջաբանական պատկերի հետազոտություն անցկացվում է ոչ շուտ, քան 3-4 ամիս հետո. այդ ժամանակահատվածում լիովին վերականգնվում են վերքերը:

Ի՞նչ է ներհիվանդանոցային վարակը և ինչո՞ւ է այն վտանգավոր

Ի՞նչ է ներհիվանդանոցային վարակը և ինչո՞ւ է այն վտանգավոր

Ներհիվանդանոցային վարակները այն վարակներն են, որոնցով բուժառուները կարող են վարակվել բժշկական օգնություն ստանալու ընթացքում

Ինչո՞ւ է ոտքերում առաջանում ծանրության զգացողություն և ինչպե՞ս ազատվել դրանից

Ինչո՞ւ է ոտքերում առաջանում ծանրության զգացողություն և ինչպե՞ս ազատվել դրանից

Ծանրության զգացողությունը ոտքերում ֆիզիկական հոգնածությանը բնորոշ նշաններից է

Ի՞նչ նպատակով է տեղադրվում հակաբեղմնավորիչ իմպլանտը

Ի՞նչ նպատակով է տեղադրվում հակաբեղմնավորիչ իմպլանտը

Հակաբեղմնավորման նպատակով տեղադրվում է իմպլանտը (AKA Nexplanon) լուցկու հատիկի չափ փոքրիկ, բարակ ձող է

Ի՞նչ է հակաբեղմնավորիչ « ներարկումը»

Ի՞նչ է հակաբեղմնավորիչ « ներարկումը»

Դեպոն (AKA Depo-Provera) ներարկում է, որը դուք ստանում եք 3 ամիսը մեկ անգամ