Արգանդի պարանոցի հիվանդությունների բուժում. կոնիզացիա

Արգանդի պարանոցի հիվանդությունների բուժում. կոնիզացիա

Արգանդի վզիկի կոնիզացիան (կոնուսաձև հյուսվածքահատում) վիրաբուժական միջամտություն է, որի ժամանակ հեռացվում է արգանդի վզիկի կոնուսաձև հյուսվածքային հատվածը, որը ներառում է փոփոխված ախտաբանական հյուսվածքը և ցերվիկալ կանալի մի մասը: Նման միջամտության գլխավոր նպատակը արգանդի վզիկի հիվանդությունների բուժումն ու ինվազիվ (ագրեսիվ ներթափանցող) ուռուցքի հայտնաբերումն է:

Ինչո՞ւ են անցկացնում արգանդի վզիկի կոնիզացիա

Առավել հաճախ արգանդի վզիկի կոնիզացիա է անցկացվում այն դեպքում, երբ վնասված հյուսվածքը գտնվում է վզիկային ուղու խորը հատվածում, և ոչ մի երաշխիք չկա, որ սովորական կենսազննումը (բիոպսիա) բավարար կլինի: Դա կապված է այն բանի հետ, որ ժամանակին չհայտնաբերված չարորակ պրոցեսները կարող են հանգեցնել առավել վատ հետևանքների, քան այս միջամտության հնարավոր հետևանքներն են:

Կոնալիզացիայի անցկացման ժամանակ բժիշկը վերցնում է արգանդի վզիկի լորձաթաղանթի բավականին մեծ հատված, որը հետո ուղարկվում է հիստոլոգիական հետազոտման: Եթե ուռուցք չկա, կստացվեն բացասական արդյունքներ: Բացի սա, ամբողջովին հեռացվում է արգանդի վզիկի ախտաբանական փոփոխված էպիթելով հատվածը, ինչը նշանակում է, որ պացիենտը խուսափի լուրջ խանգարումներից, և ուռուցքի զարգացման վտանգը կնվազի:

Սրա հետ մեկտեղ, հիստոլոգիայի ժամանակ կպարզվի հյուսվածքի փոփոխությունների իրական պատճառը. դա կարող է լինել խրոնիկ վիրուսային կամ մանրէային վարակ և այլն:

Արգանդի վզիկի կոնիզացիայի անցկացման ցուցումներն ու հակացուցումները

Միջամտության անցկացման ցուցումներն են.

 • Հիստոլոգիայով հաստատված 2-3 աստիճանի արգանդի վզիկի էպիթելային հյուսվածքների դիսպլազիա 
 • Կոլպոսկոպիայի ժամանակ վզիկային ուղու լորձաթաղանթի լայն ախտաբանական հատվածի հայտնաբերում 
 • Բջջաբանական քսուքի արդյունքներով դիսպլազիայի հայտնաբերում (Պապանիկոլաուի թեստ)

Այլ կերպ ասած` կոնիզացիան թույլ է տալիս կոնկրետ որոշել՝ արդյոք արգանդի վզիկի դիսպազիայով հիվանդն ունի ինվազիվ ուռուցքի առաջացման օջախ, թե դեռ հնարավոր է կանխարգելել չարորակ պրոցեսները:

Կոնիզացիայի անցկացման հակացուցումներն են.

 • Հեշտոցում, արգանդում և հավելումներում ընթացող ինֆեկցիոն պրոցեսներ 
 • Հիստոլոգիական հետազոտմամբ հաստատված ինվազիվ ուռուցք և այլն

Վիրահատության անցկացման առանձնահատկությունները

Արգանդի վզիկի կոնիզացիայի անցկացումից առաջ անհրաժեշտ է նախնական հետազոտություն: Դրա համար անհրաժեշտ է հանձնել համապատասխան անալիզներ (ընդհանուր, կենսաքիմիական, մեզի ընդհանուր անալիզ, կատարել հեշտոցի քսուքի հետազոտություն, կատարել արգանդի վզիկի բիոպսիա, կատարել կոլպոսկոպիա:  Խորհուրդ է տրվում միջամտությունն անցկացնել դաշտանային ցիկլի առաջին փուլում, սովորաբար դաշտանի ավարտից անմիջապես հետո (5-7 օր):

Կոնիզացիայի վիրահատությունը կարող է անցկացվել հետևյալ եղանակներով.

 • Լազերի օգնությամբ 
 • Ռադիոալիքային վիրաբուժության «Սուրգիտրոն» ապարատի օգնությամբ (արգանդի վզիկի ռադիոալիքային կոնիզացիա կամ հանգուցային էլեկտրոկոնիզացիա) 
 • Վիրահատական դանակի օգնությամբ 

Ինչպես է կատարվում վիրահատությունը 

 • Հեշտոցի մեջ մտցվում է պլաստիկ հայելի 
 • Հիվանդ և առողջ հյուսվածքների սահմաններն ընդգծելու համար արգանդի վզիկը մշակվում է Լյուգոլի լուծույթով կամ յոդով  
 • Հիվանդի տակ դնում են ցրուն էլեկտրոդ 
 • Կոլպոսկոպի հսկողության տակ կատարում են կոնուսի հեռացում. Էլեկտրոդը դնում են պաթոլոգիկ փոփոխված հատվածից 5մմ վերև, այնուհետև տալիս են փոփոխական էլեկտրական հոսանք և կտրում են էպիթելային հատվածն առողջ հյուսվածքների սահմաններում 
 • Կտրված հատվածը դուրս են բերում և ուղարկում հիստոլոգիական հետազոտության
 • Այրում են արնահոսող կետերը

Գործողությունը կատարվում է տեղային կամ ներերակային անզգայացմամբ, իսկ տևողականությունը չի անցնում 15-20 րոպեն:

Հետվիրահատական շրջանը և կոնիզացիայի հնարավոր բարդությունները

Սովորաբար վիրահատությունն ինքնին անցավ է, սակայն արգանդի վզիկի կոնիզացիայից հետո կնոջը կարող է որոշ ժամաանկ (2-3 շաբաթ) անհանգստացնել տհաճ հոտով գորշ գույնի արտադրությունը, ինչպես նաև ձգվող, մղկտացող կամ բռնկվող ցավերը փորի ներքևի հատվածում: Բացի սա, արգանդի վզիկի կոնիզացիայից հետո առաջին դաշտանի ժամանակ արտադրությունը կարող է ավելի առատ լինել:

Միջամտության հնարավոր բարդությունները

 • Արյունահոսություն (կանանց 1-2%-ի մոտ) 
 • Ինֆեկցիայի խորացում-տարածում
 • Ապագայում իստմիկո-ցերվիկալ անպավարարություն
 • ցերվիկալ օղի սպիյացում, դեֆորմացիա 

Արգանդի վզիկի կոնիզացիայից հետո բժիշկը նշանակում է հակամանրէական և ընդհանուր կազդուրիչ բուժում,  իսկ վիրահատությունից երկու շաբաթ անց անցկացվում է հետազոտում բարդությունների հայտնաբերման և կանխման համար:

Ընդհանուր առմամբ արգանդի վզիկի կոնիզացիան հետագա հղիության հավանականության վրա չի ազդում, սակայն հնարավոր են մի շարք բացասական հետևանքներ՝ ֆերտիլության նվազում, ցերվիկալ ուղու լորձաթաղանթի առանձնահատկությունների փոփոխություններ, ինչպես նաև մեծ է վիժումների և վաղաժամ ծննդաբերությունների վտանգը, արգանդի վզիկի փակման կարողության խանգարման պատճառով (տրավմատիկ իթմիկո-ցերվիկալ անբավարարություն):

Բարդությունների վտանգը նվազեցնելու համար անհրաժեշտ է.

 • հրաժարվել սառական մերձեցումից (մինչև վեց օր) 
 • խուսափել ծանրություն բարձրացնելուց և չզբաղվել մարմնամարզությամբ 
 • չհաճախել շոգեբաղնիք և չընդունել տաք լոգանքներ 
 • չօգտագործել տամպոններ 
 • չանել լվացումներ 
 • չընդունել դեղամիջոցներ, որոնց մեջ կա ասպիրին, արյունահոսությունից խուսափելու համար և այլն

Արգանդի վզիկի ստուգիչ կոլպոսկոպիա և բջջաբանական պատկերի հետազոտություն անցկացվում է ոչ շուտ, քան 3-4 ամիս հետո. այդ ժամանակահատվածում լիովին վերականգնվում են վերքերը:

Ինտիմ հատվածի բիոռեվիտալիզացիա

Ինտիմ հատվածի բիոռեվիտալիզացիա

Ինտիմ բիոռեվիտալիզացիան մաշկի և լորձաթաղանթի վերափոխումն է՝ առանց վիրահատական միջամտության

Ինտիմ հատվածի և հեշտոցի ձգում՝ թելերի միջոցով

Ինտիմ հատվածի և հեշտոցի ձգում՝ թելերի միջոցով

Ի՞նչ փոփոխություններ են տեղի ունենում կոնքի հատակի կառուցվածքում ծննդաբերությունից հետո

Ինչու՞ է առաջնում դառը համ

Ինչու՞ է առաջնում դառը համ

Սովորաբար պատճառները բավականին անվնաս են, բայց պատահում է, որ այս ախտանիշը որևէ վտանգավոր հիվանդության ցուցիչ է։

Միգրեն

Միգրեն

Միգրենը նյարդաբանական խանգարում է, որի հիմնական ախտանիշը՝ պարբերաբար կրկնվող ուժգին գլխացավերն են