Էնդոմետրիումի բիոպսիա

Էնդոմետրիումի բիոպսիա

Խորհուրդ է տրվում հետազոտության նմուշը վերցնել դաշտանից հետո 21-24-րդ օրը (28 օր տևողությամբ ցիկլի դեպքում)։ Պրեպարատների գունավորումը կատարում են հեմատոքսիլինով և էոզիոնով կամ ըստ Վան-Գիզոնի։

Պրեպարատների գնահատման ընթացքում հաշվի են առնում էնդոմետրիումի ֆունկցիոնալ շերտի մորֆոլոգիական առանձնահատկությունները, ստրոմայի և գեղձերի կառուցվածքի բնույթը, գեղձերի առանձնահատկությունները։

Բնական վիճակում ցիկլի լյուտեինային փուլում գեղձերը լայնացած են լինում, գեղձային էպիթելի բջիջների ցիտոպլազման՝ բաց գույնի, միջուկը՝ գունատ, գեղձերի լուսանցքում երևում է արտազատուկը։

Պրոգեստերոնի գերարտադրության պատճառով գեղձերը փոփոխվում են․ նեղ են կամ մի փոքր լայնացած, ուղիղ կամ ալիքավոր, գեղձային էպիթելը ցիլինդրանման, բարձր, միջուկը՝ մեծ։

Գեղձային-կիստոզային հիպերպլազիան բնորոշվում է գեղձերի կիստոզային լայնացմամբ, էպիթելի ուժգնացված պրոլիֆերացիայով, դրա բջիջների հաստացմամբ։

Դիտեք բժշկական անիմացիան՝ Էնդոմետրիումի բիոպսիա

Ի՞նչ է հակաբեղմնավորիչ « ներարկումը»

Ի՞նչ է հակաբեղմնավորիչ « ներարկումը»

Դեպոն (AKA Depo-Provera) ներարկում է, որը դուք ստանում եք 3 ամիսը մեկ անգամ

Ներարգանդային պարույր

Ներարգանդային պարույր

Ի՞նչ է ներարգանդային պարույրը

Ինչ է Կվինկեի այտուցը և ինչպես կանխել այն

Ինչ է Կվինկեի այտուցը և ինչպես կանխել այն

Ե՞րբ է անհրաժեշտ շտապ օգնություն կանչել

Ինչ անել, եթե անընդհատ հոգնածություն եք զգում

Ինչ անել, եթե անընդհատ հոգնածություն եք զգում

Յուրաքանչյուր մարդ ժամանակ առ ժամանակ հոգնում է։