Վերարտադրողական տարիքի արգանդային դիսֆունկցիոնալ արնահոսություն

Վերարտադրողական տարիքի արգանդային դիսֆունկցիոնալ արնահոսություն

Արգանդային դիսֆունկցիոնալ արնահոսությունն անօվուլյատոր արնահոսություն է՝ պայմանավորված ձվարանների աշխատանքի խանգարմամբ։ Վերարտադրողական տարիքի արգանդային դիսֆունկցիոնալ արնահոսությունը արնահոսության օրգանական պատճառի բացառման ախտորոշում է։

Կանխարգելումը

Առողջ ապրելակերպ, աշխատանքի և հանգստի ռեժիմի կարգավորում։

Առաջացումը

Վերարտադրողական տարիքում ձվարանների աշխատանքի խանգարման պատճառները շատ են՝ սթրեսներ, վարակներ, վիրաբուժական միջամտություններ, վնասվածքներ, հղիության ընդհատում, մետաբոլիկ համախտանիշ, դեղորայքի ընդունում և այլն։

Կլինիկական պատկերը

Կլինիկական պատկերը բնորոշվում է յոթ օրից ավել շարունակվող առատ արնահոսությամբ, որն առաջանում է դաշտանի՝ 1,5-3 ամիս ուշացումից հետո։ Արնահոսության ինտենսիվության մասին կարելի է դատել ըստ թանձրուկների առկայության կամ բացակայության։ Ախտանշանները որոշվում են նաև հետհեմոռագիական սակավարյունության աստիճանով և բնորովում են մաշկի գունատությամբ, տախիկարդիայով, թուլությամբ, գլխապտույտով, քնկոտությամբ։

Կարդացեք՝ Արնահոսությո՞ւն, թե՞ դաշտան

Ախտորոշումը

Ախտորոշումն իրենից դժվարություն չի ներկայացնում, քանի որ գոյություն ունի կլինիկական տիպիկ պատկեր։ Հիմնվում է հիվանդության պատմության՝ անամնեզի, ֆիզիկալ հետազոտության, հետազոտության լաբորատոր մեթոդների և գործիքային մեթոդների միջոցով ստացած տվյալների վրա։

Բուժումը

Բուժման նպատակը արնահոսության դադարեցումն է, հեմոդինամիկ ցուցանիշների վերականգնումը, էնդոմետրիումի հիպերպլազիայի հորմոնային թերապիա, արգանդային դիսֆունկցիոնալ արնահոսության ախտադարձի (կրկնման) կանխարգելում։

Ոչ դեղորայքային բուժումը կտրականապես հակացուցված է։

Դեղորայքային բուժում

Հորմոնային հեմոստազն անցկացնում են միայն երիտասարդ (18-30 տարեկան) հիվանդների դեպքում, եթե չկան արգանդային արնահոսության այլ պատճառներ։

Վիրահատական բուժում

Վիրահատական բուժումը կիրառվում է 30 տարեկանից բարձր հիվանդների դեպքում անկախ արնահոսության ինտենսիվությունից։ Հիստերասկոպիայի միջոցով կատարում են արգանդի խոռոչի պատերի քերում։ Այն թույլ է տալիս ոչ միայն ամբողջությամբ հեռացնել հիպերպլազիայի (գերաճ) ենթարկված էնդոմետրիումը, այլև հայտնաբերել ուղեկցող պաթոլոգիան (պոլիպներ, սուբմուկոզ միոմա, ներքին էնդոմետրիոզ)։

Կիրառվում են թերապիայի նաև այլ տեսակներ՝ կախված կնոջ տարիքից։

Հիստերէկտոմիան որպես վերարտադրողական տարիքում արգանդային դիսֆունկցիոնալ արնահոսության բուժման մեթոդ խիստ հազվադեպ է կիրառվում։

Անաշխատունակության մոտավոր ժամկետ

7-14 օր՝ կախված հետհեմոռագիկ սակավարյունության արտահայտվածությունից։

Տեղեկություններ կնոջ համար

Դաշտանային ցիկլի ցանկացած խանգարման դեպքում (դաշտանի ուշացումից հետո կամ հերթական դաշտանի օրերին սկսվող առատ արնահոսություն, 7 օրից ավել տևող արնահոսություն) անհրաժեշտ է դիմել բժշկի։

Հիստերոսկոպիա

Հիստերոսկոպիա

Հիստերոսկոպիան հնարավորություն է տալիս պարզել և վերացնել արգանդի խոռոչի պաթոլոգիաները՝ միջնապատերը, կպումները, պոլիպները , միոմաները....

Արգանդի պարանոցի էրոզիայի ռադիոալիքային բուժումը

Արգանդի պարանոցի էրոզիայի ռադիոալիքային բուժումը

Արգանդի պարանոցի էկտոպիայի (էրոզիայի) ռադիոալիքային դեստրուկցիան համարվում է ամենարդի, անվտանգ, էֆեկտիվ և քիչ ինվազիվ մեթոդ...

Ձվարանի դերմոիդ կիստա

Ձվարանի դերմոիդ կիստա

Ձվարանի դերմոիդ կիստան բարորակ նորգոյացություն է: Այն կազմված է հաստ պատիճից և ունի ձվարանին ոչ հատուկ հյուսվածք: Պատիճը կարող է լցված լինել...

Ցավ ամոթույքի հատվածում

Ցավ ամոթույքի հատվածում

Էպիդերմիսը, որը ծածկում է մեծ սեռաշուրթերը, բազմաթիվ քրտնագեղձեր և ճարպագեղձեր, ինչպես նաև նյարդային վերջավորություններ է պարունակում։ Սեռական գրգռման բացակայության դեպքում...