Օրացուցային (ռիթմիկ) եղանակը որպես բեղմնականխիչ միջոց

27.02.201412689

Կանոնավոր դաշտանային ցիկլով կանանց համար դժվար չէ ձվաատման օրը որոշելը. դա մոտավորապես ցիկլի մեջտեղում է (յուրաքանչյուր ցիկլի հաշվարկն սկսվում է հերթական դաշտանի առաջին օրից): Հավաստիության համար դրան գումարելով և հանելով 4-5 օր` ստանում ենք ձեռնպահ մնալու փուլի սկիզբն ու ավարտը: Այսպես`28-օրյա դաշտանային ցիկլի դեպքում ձվազատումը սովորաբար տեղի կունենա 12-16-րդ օրերին:Այդ օրերին բեղմնավորման հավանականությունն ամենամեծն է: Դա «վտանգավոր փուլ է»:

Հիությունից խուսափելու համար ձվազատման օրվանից պետք է հանել 4—5 օր (նախքան ձվազատումը) և մի այդքան էլ հետո` ապահովության համար: Անկանոն դաշտանային ցիկլով կանանց համար ձվազատման օրը փոփոխական է ամեն ցիկլից մինչ հաջորդը` երբեմն դուրս գալով «վտանգավոր փուլի» շրջանակներից: Նման իրավիճակներում ձեռնպահ մնալու փուլը հարկ է լինում խիստ երկարաձգել, քանզի անվտանգ են 3-5-օր մինչ դաշտանը և դաշտանից հետո: