Արյան մակարդման համակարգի հետազոտում

Արյան մակարդման համակարգի հետազոտում

Սովորական պայմաններում արյան համակարգի աշխատանքը կախված է անոթների պատից, թրոմբոցիտներից, ֆիբրինոլիզի և մակարդման գործոններից։ Հղիության ընթացքում զգալի փոփոխություններ են կատարվում մակարդման և ֆիբրինոլիզի համակարգում։ Մեծանում է մակարդման գործոնների ակտիվությունը, հատկապես՝ ֆիբրինոգենինը։

Ֆիբրինը նստում է արգանդաընկերքային անոթների պատերին, ֆիբրինոլիզը ճնշվում է։ Այդ փոփոխությունները շրջանառվող արյան ծավալի մեծացման հետ միասին ընկերքի անջատման ընթացքում խոչընդոտում են արնահոսությանը, ներանոթային թրոմբների գոյացմանը, կարևոր դեր են խաղում հղիության այնպիսի բարդությունների կանխարգելման հարցում, ինչպիսին թրոմբոֆիլիան է։

Կարդացեք՝ Թրոմբոֆիլիա և հղիություն

Նպատակը

Հայտնաբերել հեմոստազի համակարգի խանգարումները, որոնք ուղեկցում են ախտաբանական մի շարք պրոցեսների և բարդացնում դրանք։

Ցուցումը հղիությունն է։ Հակացուցումներ չկան։ Հեմոգրամայի հետազոտության համար մազանոթային արյունը վերցվում է անոթի վիճակում կամ ուտելուց մեկ ժամ անց։ Արմունկի երակից վերցնում են երեկոյան ժամերին, պարտադիր անոթի վիճակում։

Տվյալների վերլուծություն

Բնականոն ընթացքող հղիության դեպքում թրոմբոցիտների քանակի զգալի փոփոխություններ չեն լինում, սակայն դիտվում են պտղի աճի հապաղմամբ բարդացած հղիության դեպքում։ Թրոմբոցիտների կյանքն զգալիորեն կարճանում է գեստոզի դեպքում։

Բնականոն ընթացքով հղիության դեպքում արյան համակարգում նշանակալի փոփոխություններ են կատարվում՝ մեծանում է մակարդման VII, VIII, X գործոնների խտությունը, հատկապես՝ պլազմայում ֆիբրինոգենի խտությունը։

Պլազմայի ֆիբրինոլիտիկ ակտիվությունը նվազում է հղիության ընթացքում՝ նվազագույնի հասնելով ծննդաբերության ընթացքում, նախկին մակարդակի է վերադառնում ընկերքի արտանկումից մեկ ժամ անց։

Ֆիբրինի քայքայման դեպքում տարրալուծման նյութեր են ձևավորվում, որոնք հնարավոր է հայտնաբերել հակաֆիբրինոգեն շիճուկով։ Դրանց պարունակության մեծացումը վկայում է ֆիբրինոլիտիկ ակտիվության բարձր լինելու մասին, ինչը բնորոշ է թրոմբոհեմոռագիկ համախտանիշին։

Արդյունքի վրա ազդող գործոնները

Երակի ասեղնածակումը (պունկցիա) պետք է մեծ վնասվածք չառաջացնի, հակառակ դեպքում հյուսվածքի հեղուկը կներթափանցի արյան մեջ, և հետազոտության արդյունքն իրականությանը չի համապատասխանի։

Ճակատագի՞ր, թե՞ սովորություն

Ճակատագի՞ր, թե՞ սովորություն

Մարդկանց ոչ ողջամիտ վարքի առանձնահատկությունները Հազարամյակներ շարունակ մարդկությունը հավատում էր ճակատագրին. կարծես ինչ-որ ուժ մեզ հուշում է գործել որոշակի կերպ

Կարելի է արդյոք լվացվել կամ լողանալ ջրծաղիկի ժամանակ Այո, նույնիսկ ցանկալի է

Կարելի է արդյոք լվացվել կամ լողանալ ջրծաղիկի ժամանակ Այո, նույնիսկ ցանկալի է

Կարելի է արդյոք լվացվել կամ լողանալ ջրծաղիկի ժամանակ Այո, նույնիսկ ցանկալի է։

Ի՞նչ է հոգու հիգիենան և ինչպես ճիշտ պահպանել այն

Ի՞նչ է հոգու հիգիենան և ինչպես ճիշտ պահպանել այն

Ի՞նչ է հոգու հիգիենան Մարդիկ հաճախ ունենում են անհանգստության հանկարծակի նոպաներ կամ անբացատրելի տխրություն, բայց չեն կարողանում գտնել այդ բացասական հույզերի աղբյուրը

Ո՞րն է ավելի օգտակար՝ սպիտակո՞ւցը, թե՞ դեղնուցը

Ո՞րն է ավելի օգտակար՝ սպիտակո՞ւցը, թե՞ դեղնուցը

Ինչո՞վ է օգտակար դեղնուցը