Ազատ էստրիոլ

Ազատ էստրիոլ

Մոր արյան շիճուկում ազատ էստրիոլի առկայությունը պայմանավորված է ընկերքում և պտղի լյարդում էստրիոլի արտազատմամբ։ Էստրիոլի նախորդները խոլեստերոլն ու պրեգենենոլոնն են, որոնք արտադրվում են մոր օրգանիզմում և ընկերքում։

Պտղի մակերիկամներում պրեգենենոլոնը վերածվում է դեհիդրոէպիանդրոստերոնի, որը հետո պտղի լյարդում վերածվում է 16-ՕՆ-ԴԷԱ-սուլֆատի։ Այնուհետև սուլֆատացված արդյունքը հայտնվում է ընկերքում և դառնում էստրիոլ, որից հետո էլ հայտնվում է մոր պլազմայում։

Նորմալ հղիության դեպքում էստրոգենը կազմում է շրջանառվող էստրոգենների 90%-ը։ Շիճուկում ազատ էստրիոլի որոշումը պտղի վիճակի և ընկերքի ֆունկցիայի զգայուն ցուցիչ է։

Հետազոտության կատարման ցուցումները

  • Պտղի վիճակի գնահատում
  • Ընկերքի ֆունկցիայի գնահատում
  • Երկրորդ եռամսյակի պրենատալ սկրինինգ

Նախապատրաստումը հետազոտությանը

Հատուկ նախապատրաստում չի պահանջվում։

Արդյունքների վրա ազդող գործոնները

  • Հեմոլիզ
  • Խիլյոզ

Ինչի մասին են վկայում արդյունքները

Բարձր ցուցանիշներ

  • Հղիություն

Ցածր ցուցանիշներ

  • Պտղի անէնցեֆալիա
  • Պտղի սուլֆատազային անբավարարություն
  • Պտղի մահ
  • Պտղի քրոմոսոմային անոմալիաներ այլն։

Աղբյուրը

Տոքսիկոզ․ ինչպե՞ս ազատվել տհաճ զգացողություններից

Տոքսիկոզ․ ինչպե՞ս ազատվել տհաճ զգացողություններից

play icon

Հղիության ընթացքում տոքսիկոզը պայմանավորված է լինում կնոջ օրգանիզմում ընթացքող...

Պտղի հետույքային առաջադրություն

Պտղի հետույքային առաջադրություն

play icon

Հղիության ամբողջ ընթացքում պտուղը կարողանում է ժամանակ առ ժամանակ փոխել իր դիրքը...

Արգանդի պարանոցի պոլիպի հեռացում

Արգանդի պարանոցի պոլիպի հեռացում

play icon

Արգանդի պարանոցի բացվածքը (ցերվիկալ կանալ) պատված է միաշերտ ցիլինդրային էպիթելով, որի վրա...

Սեքսը կրծքով կերակրման շրջանում

Սեքսը կրծքով կերակրման շրջանում

play icon

Մի շարք կանայք ԿԿ ֆոնին բախվում են լիբիդոյի նվազման խնդրին...