Ազատ էստրիոլ

Ազատ էստրիոլ

Մոր արյան շիճուկում ազատ էստրիոլի առկայությունը պայմանավորված է ընկերքում և պտղի լյարդում էստրիոլի արտազատմամբ։ Էստրիոլի նախորդները խոլեստերոլն ու պրեգենենոլոնն են, որոնք արտադրվում են մոր օրգանիզմում և ընկերքում։

Պտղի մակերիկամներում պրեգենենոլոնը վերածվում է դեհիդրոէպիանդրոստերոնի, որը հետո պտղի լյարդում վերածվում է 16-ՕՆ-ԴԷԱ-սուլֆատի։ Այնուհետև սուլֆատացված արդյունքը հայտնվում է ընկերքում և դառնում էստրիոլ, որից հետո էլ հայտնվում է մոր պլազմայում։

Նորմալ հղիության դեպքում էստրոգենը կազմում է շրջանառվող էստրոգենների 90%-ը։ Շիճուկում ազատ էստրիոլի որոշումը պտղի վիճակի և ընկերքի ֆունկցիայի զգայուն ցուցիչ է։

Հետազոտության կատարման ցուցումները

  • Պտղի վիճակի գնահատում
  • Ընկերքի ֆունկցիայի գնահատում
  • Երկրորդ եռամսյակի պրենատալ սկրինինգ

Նախապատրաստումը հետազոտությանը

Հատուկ նախապատրաստում չի պահանջվում։

Արդյունքների վրա ազդող գործոնները

  • Հեմոլիզ
  • Խիլյոզ

Ինչի մասին են վկայում արդյունքները

Բարձր ցուցանիշներ

  • Հղիություն

Ցածր ցուցանիշներ

  • Պտղի անէնցեֆալիա
  • Պտղի սուլֆատազային անբավարարություն
  • Պտղի մահ
  • Պտղի քրոմոսոմային անոմալիաներ այլն։

Աղբյուրը

Չզարգացող հղիություն. վիժում:

Չզարգացող հղիություն. վիժում:

play icon

Աղտոտված մթնոլորտը, քրոնիկական սթրեսները և լայն տարածում գտած սեռավարակներն ավելի ու ավելի հաճախ են դառնում կանանց վերարտադրողական համակարգի խնդիրների պատճառ....

Ռեզուս-կոնֆլիկտ

Ռեզուս-կոնֆլիկտ

play icon

Ռեզուս-կոնֆլիկտն առաջանում է, երբ մոր արյունը ռեզուս բացասական է, իսկ պտղինը ռեզուս դրական...

Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ օրալ սեքսի ժամանակ պաշտպանվել

Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ օրալ սեքսի ժամանակ պաշտպանվել

play icon

Օրալ սեքսի ժամանակ սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններով վարակվելու...

Պապիլլոմավիրուս. (կոնդիլոմաների) հեռացում

Պապիլլոմավիրուս. (կոնդիլոմաների) հեռացում

play icon

Կոնդիլոմաների բարորակ գոյացություններ են, որոնք կարող են ի հայտ գալ մարմնի տարբեր մասերում...