Ազատ էստրիոլ

Ազատ էստրիոլ

Մոր արյան շիճուկում ազատ էստրիոլի առկայությունը պայմանավորված է ընկերքում և պտղի լյարդում էստրիոլի արտազատմամբ։ Էստրիոլի նախորդները խոլեստերոլն ու պրեգենենոլոնն են, որոնք արտադրվում են մոր օրգանիզմում և ընկերքում։

Պտղի մակերիկամներում պրեգենենոլոնը վերածվում է դեհիդրոէպիանդրոստերոնի, որը հետո պտղի լյարդում վերածվում է 16-ՕՆ-ԴԷԱ-սուլֆատի։ Այնուհետև սուլֆատացված արդյունքը հայտնվում է ընկերքում և դառնում էստրիոլ, որից հետո էլ հայտնվում է մոր պլազմայում։

Նորմալ հղիության դեպքում էստրոգենը կազմում է շրջանառվող էստրոգենների 90%-ը։ Շիճուկում ազատ էստրիոլի որոշումը պտղի վիճակի և ընկերքի ֆունկցիայի զգայուն ցուցիչ է։

Հետազոտության կատարման ցուցումները

  • Պտղի վիճակի գնահատում
  • Ընկերքի ֆունկցիայի գնահատում
  • Երկրորդ եռամսյակի պրենատալ սկրինինգ

Նախապատրաստումը հետազոտությանը

Հատուկ նախապատրաստում չի պահանջվում։

Արդյունքների վրա ազդող գործոնները

  • Հեմոլիզ
  • Խիլյոզ

Ինչի մասին են վկայում արդյունքները

Բարձր ցուցանիշներ

  • Հղիություն

Ցածր ցուցանիշներ

  • Պտղի անէնցեֆալիա
  • Պտղի սուլֆատազային անբավարարություն
  • Պտղի մահ
  • Պտղի քրոմոսոմային անոմալիաներ այլն։

Աղբյուրը

Թիրեոտրոպ հորմոն

Թիրեոտրոպ հորմոն

Թիրեոտրոպ հորմոնը (ռուս․` ТТГ) արտադրվում է հիպոֆիզի կողմից և վահանաձև գեղձի հիմնական կարգավորիչն է համարվում...

Հեշտոցի ցավը հղիության ընթացքում

Հեշտոցի ցավը հղիության ընթացքում

Ցավը կարող է ուղեկցվել սրտխառնոցով, արտադրությամբ, տհաճ հոտով, այրոցով, հեշտոցի չորությամբ և այլ նշաններով...

Կրծքի այտուցվածություն

Կրծքի այտուցվածություն

Բոլոր կանայք էլ նկատած կլինեն, որ սովորաբար դաշտանին նախորդող օրերի ընթացքում կաթնագեղձերն ուռչում են, երբեմն՝ ցավում։ Երբեմն էլ ցավն այնքան ուժեղ է լինում, որ ընկնում է կնոջ աշխատունակությունը, նվազում է սեռական ցանկությունը և այլն...

Կորոնավիրուսը (COVID-19) հղիության ընթացքում

Կորոնավիրուսը (COVID-19) հղիության ընթացքում

Մանկաբարձների և գինեկոլոգների թագավորական քոլեջի փորձագետները եղած ապացույցների, փորձի և փորձագիտական խորհրդատվության հիման վրա հանձնարարականներ են մշակել հղի կանանց և նրանց հղիությունը վարող բժիշկների համար․․․