Ազատ էստրիոլ

Ազատ էստրիոլ

Մոր արյան շիճուկում ազատ էստրիոլի առկայությունը պայմանավորված է ընկերքում և պտղի լյարդում էստրիոլի արտազատմամբ։ Էստրիոլի նախորդները խոլեստերոլն ու պրեգենենոլոնն են, որոնք արտադրվում են մոր օրգանիզմում և ընկերքում։

Պտղի մակերիկամներում պրեգենենոլոնը վերածվում է դեհիդրոէպիանդրոստերոնի, որը հետո պտղի լյարդում վերածվում է 16-ՕՆ-ԴԷԱ-սուլֆատի։ Այնուհետև սուլֆատացված արդյունքը հայտնվում է ընկերքում և դառնում էստրիոլ, որից հետո էլ հայտնվում է մոր պլազմայում։

Նորմալ հղիության դեպքում էստրոգենը կազմում է շրջանառվող էստրոգենների 90%-ը։ Շիճուկում ազատ էստրիոլի որոշումը պտղի վիճակի և ընկերքի ֆունկցիայի զգայուն ցուցիչ է։

Հետազոտության կատարման ցուցումները

  • Պտղի վիճակի գնահատում
  • Ընկերքի ֆունկցիայի գնահատում
  • Երկրորդ եռամսյակի պրենատալ սկրինինգ

Նախապատրաստումը հետազոտությանը

Հատուկ նախապատրաստում չի պահանջվում։

Արդյունքների վրա ազդող գործոնները

  • Հեմոլիզ
  • Խիլյոզ

Ինչի մասին են վկայում արդյունքները

Բարձր ցուցանիշներ

  • Հղիություն

Ցածր ցուցանիշներ

  • Պտղի անէնցեֆալիա
  • Պտղի սուլֆատազային անբավարարություն
  • Պտղի մահ
  • Պտղի քրոմոսոմային անոմալիաներ այլն։

Աղբյուրը

Քորը հղիության ընթացքում

Քորը հղիության ընթացքում

play icon

Հղիության ընթացքում անհարմարություն պատճառող տարածված խնդիրներից մեկը քորն է...

Տոքսիկոզ․ ինչպե՞ս ազատվել տհաճ զգացողություններից

Տոքսիկոզ․ ինչպե՞ս ազատվել տհաճ զգացողություններից

play icon

Հղիության ընթացքում տոքսիկոզը պայմանավորված է լինում կնոջ օրգանիզմում ընթացքող...

Պտղի հետույքային առաջադրություն

Պտղի հետույքային առաջադրություն

play icon

Հղիության ամբողջ ընթացքում պտուղը կարողանում է ժամանակ առ ժամանակ փոխել իր դիրքը...

Արգանդի պարանոցի պոլիպի հեռացում

Արգանդի պարանոցի պոլիպի հեռացում

play icon

Արգանդի պարանոցի բացվածքը (ցերվիկալ կանալ) պատված է միաշերտ ցիլինդրային էպիթելով, որի վրա...