Թոքային զարկերակի ճյուղերի էմբոլիա

Թոքային զարկերակի ճյուղերի էմբոլիա

Կլինիկական պատկերը

Կլինիկական պատկերը կախված է թոքային զարկերակի ճյուղերի փակվածության աստիճանից և տարածվածությունից։ Զանգվածային ԹԶՃԷ-ն առաջանում է հանկարծակի և ավարտվում մահվամբ։ Թոքային սեգմենտար զարկերակների էմբոլիան սովորաբար արտահայտվում է թոքային-պլևրալ համախտանիշով, որը բնորոշվում է շնչելիս կրծքի ցավով, չոր հազով, մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացմամբ։ Առավել տարածուն թրոմբոէմբոլիան ուղեկցվում է թոքասրտային անբավարարությամբ, կրծքավանդակի ցավով, գիտակցության անսպասելի կորստով։ Դիտվում է ցիանոզ, երակների փքվածություն, մակերեսային շնչառություն, տախիկարդիա և այլն։

Ախտորոշումը

Ախտորոշումը հիմնվում է հղի կնոջ գանգատների և կլինիկական համապատասխան պատկերի վրա։

Անամնեզ

ԹԶՃԷ ունեցող հղի կնոջ հիվանդության պատմության մեջ առկա է լինում՝

 • ճարպափոխանակության խանգարում, 
 • մեծ ենթամաշկային երակի մակերեսային թրոմբոֆլեբիտ, 
 • սրունքի խորքային երակների թրոմբոզ, 
 • իլեոֆեմորալ թրոմբոզ, 
 • սրտի ռևմատիկ արատներ, 
 • բորբոքային հիվանդություններ, 
 • արյան մակարդման համակարգի խանգարումներ հիպերկոագուլյացիայի երևույթներով, 
 • կոմբինացված օրալ բեղմնականխիչների երկարատև օգտագործում, 
 • գլյուկոկորտիկոիդների ընդունում, 
 • երիկամների հիվանդություն, 
 • ծանր գեստոզ։ 

Ֆիզիկալ հետազոտություն

Ֆիզիկալ հետազոտության ընթացքում գնահատում են՝

 • մաշկի և լորձաթաղանթների գույնը (ցիանոզ), 
 • շնչառության բնույթն ու պարբերականությունը (շնչարգելություն, արագացած շնչառություն), 
 • անոթազարկի հաճախականությունը (տախիկարդիա)։ 

Լաբորատոր հետազոտություններ

Պարզում են մակարդման համակարգի վիճակը, գնահատում են հետևյալ պարամետրերը՝

 • թրոմբոպլաստինային ակտիվացված մասնակի ժամանակ,
 • կոագուլագրամա, 
 • պրոթրոմբինային ինդեքս, 
 • ֆիբրինոգեն, 
 • թրոմբոցիտների ագրեգացիա։ 

Գործիքային հետազոտություններ

Որպես գործիքային հավելյալ մեթոդ կատարում են էլեկտրասրտագրություն և կրծքավանդակի ռենտգենագրաֆիա։


Բուժումը

Բուժման նպատակն է՝

 • թրոմբոէմբոլիայի տարածման կանխում, 
 • շնչառության վերականգնում, 
 • թոքային հեմոդինամիկայի կարգավորում, 
 • հեմոստազի օպտիմիզացիա։ 

Դեղորայքային բուժում

Անցկացնում են թրոմբոլիտիկ և համակարգային հակաթրոմբոտիկ թերապիա։

Վիրահատական բուժում

ԹԶՃԷ-ի բուժմամբ զբաղվում է անոթային վիրաբույժը։ Ընդ որում՝ հնարավոր է էմբոլէկտոմիա կատարել թոքային զարկերակից։ Բուժումն իրականացվում է ստացիոնար պայմաններում։ ԹԶՃԷ ունեցող հղի կանանց դեպքում մանկաբարձական տակտիկան կախված է նրանց վիճակի ծանրությունից և հղիության ժամկետից։

Առաջին եռամսյակում ի հայտ գալու դեպքում խելամիտ կլինի ընդհատել հղիությունը՝ պայմանավորված հիվանդի ծանր վիճակով և տևական հակակոագուլյանտային թերապիայի անհրաժեշտությամբ։

Երկրորդ և երրորդ եռամսյակում հղիության պահպանման հարցը լուծվում է անհատական մոտեցմամբ՝ կախված հղի կնոջ և պտղի վիճակից։ Ծանր վիճակի դեպքում ծննդալուծումն իրականացվում է կեսարյան հատման միջոցով։

Հիվանդի բավարար վիճակի դեպքում, երբ ԹԶՃԷ-ի առաջացումից մինչև ծննդաբերությունն անցել է մեկ ամսից ավել և հեմոդինամիկական ցուցանիշները կանոնավորվել են, ծննդաբերությունը կարող է կատարվել բնական ճանապարհով։ Հետվիրահատական շրջանում բուժումը շարունակվում է համապատասխան դեղամիջոցներով, վիրաբույժի և սրտաբանի վերահսկողությամբ։

Կանխարգելումը

 • Ռիսկի գործոնների վաղ հայտնաբերում։ 
 • Հղի կանանց հեմոստազի հետազոտություն։ 
 • Գեստոզի կանխարգելում և բուժում։ 
 • Կոագուլոպատիկ, մետաբոլիկ և իմունային խանգարումների վաղ ախտորոշում և բուժում։ 
 • Երկարատև անկողնային ռեժիմի դեպքում ոտքերի վարժությունների կատարում։ 
 • Թրոմբոզի բարձր ռիսկի դեպքում անհրաժեշտ է սահմանափակել ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը, կրել առաձգական զուգագուլպաներ և այլն։

Սեռական կյանքը հղիության ընթացքում․ միֆեր

Սեռական կյանքը հղիության ընթացքում․ միֆեր

Միֆ 1. Հղիության ընթացքում սեքսը վնասակար է մոր և պտղի համար․․․

Ե՞րբ պլանավորել հղիությունը վիժումից հետո

Ե՞րբ պլանավորել հղիությունը վիժումից հետո

Հաճախ է պատահում, որ կանայք, որոնց դեպքում վիժումը եղել է հղիության վաղ ժամկետում, ցանկանում են հղինալ վիժումից անմիջապես հետո․․․․

Դիսեմինացված ներանոթային մակարդման համախտանիշ (ԴՆՄ)

Դիսեմինացված ներանոթային մակարդման համախտանիշ (ԴՆՄ)

Դիսեմինացված ներանոթային մակարդման համախտանիշը (ռուս․՝ ДВС-синдром ) հաճախ հանդիպող և ծանր, կյանքին սպառնացող խախտում է...

Ինչո՞ւ է հղիության դեպքում այդքան կարևոր վաղ այցը մանկաբարձ-գինեկոլոգի

Ինչո՞ւ է հղիության դեպքում այդքան կարևոր վաղ այցը մանկաբարձ-գինեկոլոգի

Հղիությունն առանձնահատուկ շրջան է ցանկացած կնոջ համար, առանձնահատուկ վիճակ հենց օրգանիզմի համար և, ըստ էության, հիմք ապագա երեխայի առողջության համար․․․