Արգանդի հետնամասի ասեղնածակում հեշտոցի հետին կամարի միջով

Արգանդի հետնամասի ասեղնածակում հեշտոցի հետին կամարի միջով

Որովայնի խոռոչի ասեղնածակումը (պունկցիա) հեշտոցի հետին կամարի միջով (կուլդոցենտեզ) ամենամոտ և ամենահարմար ձևն է փոքր կոնքի խոռոչ հասնելու համար, որտեղ ախտաբանական տարատեսակ պրոցեսների (հաճախ գինեկոլոգիական ծագման) պատճառով հեղուկ է կուտակվում (արյուն, թարախ, և այլն)։

Հետազոտության նպատակը

Նպատակը որովայնի խոռոչում արյան կամ այլ հեղուկի կուտակման հայտնաբերումն է, ինչպես նաև տարատեսակ հիվանդությունների (արտարգանդային հղիություն, ձվարանի կիստայի պատռում, ձվարանի ապոպլեքսիա, բորբոքային հիվանդություններ, ձվարանների ուռուցքներ և այլն) դիֆերենցիալ ախտորոշումնասպիրացիայի միջոցով որովայնի խոռոչից ստացած հեղուկի բնույթի հիման վրա։

Ցուցումները

Ասեղնածակումը` որպես ախտորոշման մեթոդ, հաճախ կիրառում են արտարգանդային ընդհատվող հղիության կասկածի դեպքում (ներարկչում հայտնված արյունը խիտ է լինում, մուգ գույով, թանձրուկներով), ինչպես նաև ձվարանի ապոպլեքսիայի։ Երբեմն ասեղնածակում են կատարում արգանդի հավելումների աբսցեսի (թարախակույտ) կասկածի դեպքում։

Բարդությունները

Հազվադեպ են բարդություններ ի հայտ գալիս։ Հնարավոր է, որ ասեղը հայտնվի պարամետրիումի, հեշտոցի կամ արգանդի անոթների մեջ, վնասի աղիները և այլն:

Բազուկ (ճակնդեղ). օգտակար և վնասակար հատկությունները

Բազուկ (ճակնդեղ). օգտակար և վնասակար հատկությունները

Ժամանակակից գիտնականները ոչ միայն հաստատեցին իրենց նախորդների դիտարկումները, այլև ապացուցեցին, որ բազուկը եզակի, անփոխարինելի բանջարեղեն է մարդու սննդակարգում:

Լուբրիկանտ գելերի օգտագործումը հղիության ընթացքում

Լուբրիկանտ գելերի օգտագործումը հղիության ընթացքում

Մի՛ զրկեք ձեզ հաճույքից․․․ Հղիության ընթացքում օգտագործեք լուբրիկանտ՝ սեռական հարաբերության հարմարավետության և անվտանգության համար։

Արդյո՞ք վտանգավոր է լազերային էպիլյացիան

Արդյո՞ք վտանգավոր է լազերային էպիլյացիան

Արդյո՞ք հնարավոր է լազերային էպիլյացիայի օգնությամբ ունենալ հարթ և թավշյա մաշկ՝ միաժամանակ չվնասելով այն:

Ձկան յուղ․ օգտակար և վնասակար կողմերն օրգանիզմի համար

Ձկան յուղ․ օգտակար և վնասակար կողմերն օրգանիզմի համար

Ձկան յուղը հայտնի է արդեն շատ տասնամյակներ և բացի հեղուկ ձևից թողարկվում է նաև հարմար պարկուճներով։