Հրեշտակների և հրեշտակապետերի անուններ

Հրեշտակների և հրեշտակապետերի անուններ

Հրեշտակապետը գերագույն հրեշտակն է, Աստծո առաքյալը: Կինեմատոգրաֆիայում և պատմություններում առավել հաճախ հիշատակվում են երեք հրեշտակապետեր՝ Միքայել, Գաբրիել, Ռաֆայել: Կրոնական գրականության մեջ կարող ենք գտնել հղումներ  բազմաթիվ հրեշտակապետերի մասին: Ամենաշատը հիշատակվում են հետևյալ անուններով հրեշտակապետերը՝ Միքայել, Գաբրիել, Ռաֆայել, Ուրիել, Սելաֆիլ, Հուդվիլ, Բարահիել, Երեմիել, Սիխայիլ, Զադկիել, Սամուել, Զոֆիլ: Այս անունները հիշատակվում են տարբեր կրոններում
Հրեշտակապետերի անուններ
Հրեական ապոկրիֆայում՝ «Ենովքի գրքում», այս  յոթը ամենաբարձր հրեշտակներն են համարվում.
Լյուցիֆեր՝ ընկած հրեշտակապետ, Աստծո դեմ է գործում
Ուրիել՝ խաղաղության հրեշտակ, ով իշխում է երկնային մարմինների վրա
 Անհավատների լուսավորիչ
Ռաֆայել՝ մարդու մտքի կառավարիչ, ունակ է բուժելու
Ռագուել՝ աշխարհը լուսավորող
Սարիել՝ մարդկանց գայթակղող և մեղքի դրդող ոգիների տիրակալ
Գաբրիել՝ դրախտի պահապան և մարդկանց օգնող ոգիների կառավարիչ
 
Հրեշտակների անուններ
Աարին (Aarin)՝ տերմին, որն օգտագործվում է նկարագրելու համար այն հրեշտակներին, ովքեր երկնքից իջնում են մարդկանց դուստրերի փնտրտուքով, որպեսզի ծնունդ տան Նեփիլիմին․հիշատակվում է «Ենովքի գրքում»
Աբադդոն (Abaddon)՝ անդունդի հրեշտակ
Աբալիմ (Abalim)՝  «Մեծ հրեշտակ», կրակոտ պահակ
Աբդել (Abdiel)՝ խիզախ «կրակոտ սերաֆիմ»՝  Միլթոնի «Կորուսյալ Դրախտ» գրքից
Ադիմուս  (Adimus)՝ եկեղեցու կողմից սերված հրեշտակ, հավանաբար, ծագել է առաջին մարդուց
Ադոել (Adoel)՝ Ենովքի գրքի համաձայն՝ պայթյունը կառավարող հրեշտակ, որի շնորհիվ հայտնվեց Տիեզերքը (Մեծ կրակի հրեշտակ)
Աֆ (Af)՝ սարսափելի հրեշտակ, որը բաղկացած է կարմիր և սև բոցերից
Աքիա (Ahiah)՝ կես-հրեշտակ, Սեմյազի որդի
Ախազրիել (Akhazriel)՝  «Աստծո առաքյալ»
Ամալիել (Amaliel)՝ թույլերի պաշտպան
Անահիտա (Anahita)՝  կրակոտ հրեշտակ-կին է, որը կապված է ջրի և պարսկական առասպելների հետ
Անաիէլ (Anaiel)՝  Ենովքի գրքի համաձայն՝ այն մարդկային գիտելիք տվող հրեշտակ
Անակ (Anak)՝  «հսկա», մահկանացու հրեշտակ
 Անակիմ  (Anakim)՝   կատաղի հսկաների ռասսայից, որը Աստվածաշնչում հիշատակվում է՝ որպես հսկաների սերունդ
Անաֆիել  (Anaphiel)՝ Մերկաբայի բարձր հրեշտակ, կնիքի կրող
Անջելոս (Angelos)՝  հունարենից թարգմանված՝ «ուղարկված», երկնային էակ
Ափելեոն (Appolyon)՝ ընկած հրեշտակների կառավարիչ, հիշատակված է արարողակարգային մոգության տրակտատներում
Ապոլիոն (Appolyon)՝ անդունդի հրեշտակ
Արակիբա (Arakiba)՝ հրեշտակ Ենովքի գրքից
Արալիմ (Aralim)՝  գահի «Մեծ հրեշտակ», կրակոտ պահակ
Արաքսիել  (Araquiel)՝ սովորեցրեց երկրի նշանները՝ Ենովքի գրքից
 Արարիել (Arariel)՝ օվկիանոսների հրեշտակ, ձկնորսների հովանավոր սուրբ, միջնադարյան  «Գիտելիքի» հրեշտակ
Արկոն (Archon)՝ հրեշտակ կառավարող նյութական աշխարհը՝ գնոստիկական առասպելից
Արիել (Ariel)՝  «Աստծո առյուծը», օդի ոգին, աղբյուրներ՝ եբրայերեն առասպելներ, հիշատակում է նաև Շեքսպիրը
Արիոխ (Arioch)՝ ընկած հրեշտակներից մեկը, ըստ «Կորած դրախտ»-ի, Միլթոնի,  հիշատակվում է նաև Մայքլ Մորոկոկի գործերում
 Արիուկ (Ariuk)՝ Ենովքի պահապանը
Արմարոս (Armaros)՝ մարդկանց սովորեցնում էր  մոգություն․ Ենովքի գրքից
Արմիսաել (Armisael)՝ ծննդաբերության հրեշտակ
Ասաֆ  (Asaph)՝ հրեշտակ, որը, իբր,  73-83 սաղմոսների  հեղինակն է
Ասուրիլ (Asuriel)՝ հրեշտակ, որը նախազգուշացնում է ջրհեղեղի մասին․ Ենովքի գրքից
Ազազել (Azazel)՝ մարդկանց սովորեցնում էր մետաղ պատրաստել և թանկարժեք քարեր ստանալ․Ենովքի գրքից
Ազրայել (Azrael)՝ մահվան հրեշտակ, հայտնվում է Լեյլա Վենդելայի ստեղծագործություններում
Բալաթոն (Ballaton)՝ խնամակալ, անուն, որն օգտագործվում է Սողոմոնի մոգության մեջ
 Բարադիլ (Baradiel)՝ երկնային իշխան, քաղաքի հրեշտակ․ Ենովքի գրքից
Բարաքիել (Baraqiel) ՝ երկնային իշխան, կայծակի հրեշտակ․ Ենովքի գրքից
 Բարաթիել (Barattiel)՝ պահում է ամենաբարձր երկինքը․Ենովքի գրքից
Բեֆոր (Bethor)՝ Յուպիտերի հրեշտակ, որը նշված է արարողակարգային մոգության մեջ
 Բոամիել (Boamiel)՝ երկնքի 4 ծայրերից հրեշտակ, որը նշված է արարողակարգային մոգության մեջ
Բոել (Boel)՝ Saturn-ի հրեշտակ
Կամաել  (Camael)՝ «նա, ով տեսնում է Աստծուն»
Կամիլ (Camiel)՝ Կամաել անվանման տարբերակներից մեկը՝ «նա, ով տեսնում է Աստծուն»
Կաֆրիել (Caphriel)՝ Շաբաշի  հրեշտակ
 Կասիել (Cassiel)՝ արցունքների և ձեռնպահության հրեշտակ, որը նշված է արարողակարգային մոգության մեջ
 Կերվիել (Cerviel)՝ իշխանությունների հրեշտակ
Խալկիդրի (Chalkydri), կամ «անզեն օձ» կամ Արևի արբանյակ՝ Ենովքի գրքից
Չամուել  (Chamuel)՝ «նա, ով փնտրում է Աստծուն»
Չասան (Chasan)՝ օդի հովանավոր սուրբն է, որը հիշատակվում է արարողակարգային մոգության մեջ
Դանիել (Daniel)՝ «Աստված իմ դատավորն է», եբրայերենում մարգարեի նույն անունն է
Դուբիլ (Dubbiel)՝ պարսիկների պաշտպանն է
Դումա (Duma)՝ լռության հրեշտակ, նաև Եգիպտոսի հովանավոր սուրբն է
Էմպիռեան (Empyrean)՝ ամենաբարձր երկինքը, երկնային կրակը, որը հիշատակվում է Միլթոնի «Կորուսյալ դրախտ»-ում
Էֆեմերա (Ephemera)՝ «կարճ կյանք» ունեցող հրեշտակներ, որոնք ստեղծվել են Աստծուն գովերգելու համար
Էրելիմ (Erelim)՝ «համարձակ»
Էկսոուզիա (Exousia)՝  «ուժ» կամ «առաքինություն»
 Էզեկուել (Ezequiel)՝  սովորեցնում էր մարդկությանը երկնքի մասին․ Ենովքի գրքից:
Գաբրիել (Gabriel)՝ «Աստված իմ զորությունն է», Դատաստանի հրեշտակը, հրեշտակներից մեկը, որը անունը հիշատակվում է  Աստվածաշնչում
Գադիլ (Gadiel)՝  կոչված է արտացոլելու չարը, հիշատակվում է արարողակարգային մոգության մեջ
Գադրիել (Gadriel)՝  մարդկանց սովորեցնում էր պատերազմի արվեստը․Ենովքի գրքից:
Գագալիմ (Gagallim)՝ «ոլորտ»
 Գազադրիել (Gazardiel)՝ արևածագի և մայրամուտի հրեշտակ
Գերմաել (Germael)՝ «Աստծո մեծությունը», արարման հրեշտակ
 Գեզարիա (Gezuriya)՝  իշխանությունների հրեշտակ
Գիբբորիմ (Gibborim)՝ հսկա կիսահրեշտակ, «փառքի մարդ» է, որը հիշատակվում է հրեական և աստվածաշնչյան տրակտատներում
Գրիգոր (Grigori)՝ հունարեն «հետևող»
 Գաբրիել (Habriel)՝ իշխանությունների հրեշտակ
Գադարիել  (Hadariel)՝  «Աստծո փառքը»
 Գադրամիլ (Hadramiel)՝ « Աստծո փառքը»՝ Գաբրիել անվան այլ տարբերակ
Համոն (Hamon)՝ երկնային իշխան, որը հիշատակվում է Ենովքի գրքում
Հանիել (Haniel)՝ «Աստծո շնորհքը»
 Հարոթ (Haroth)՝ Մարոթի երկվորյակը, որը գիտեր Աստծո գաղտնի անունը, նշված է պարսկերեն
Հաշմալ (Hashmal)՝ կարգապահության առաջատարն է
Հովլիել  (Hayliel)՝ կրակի կտորի սեփականատեր՝ Ենովքի գրքից
Հեմահ  (Hemah)՝ սարսափելի հրեշտակ, որը բաղկացած է սև և կարմիր բոցերից, հիշատակվում է հրեական տրակտատներում
Հոքմայել (Hochmael)՝  «Աստծո իմաստությունը»
 Իրին (Irin)՝ Նեֆելիմների համար այլընտրանքային սահմանում, ենթադրվում է, որ Իռլանդիան անվանվել է նրա անունով, քանի որ նա առաջին անգամ բնակություն հաստատեց այդ վայրում
Իշիմ (Ishim)՝  սառույցի և կրակի հրեշտակ
Իսրաֆել (Israfel)՝ հարության հրեշտակ
 Իթուրիլ (Ithuriel)՝ Գաբրիելի սուրհանդակը, հայտնվում է Միլթոնի «Կորուսյալ դրախտ»-ում
Ջաբրիլ (Jabril)՝ Գաբրիելի մահմեդական տարբերակն է
 Ջաել (Jael)՝ Զավետի տապանի պահապանն է
 Ջեդուտուն (Jeduthun)՝  հրեշտակներին տալիս է կարգավիճակ
Հեոելը (Jehoel) ` առաջնորդ և պահապան
Երեմիել  (Jeremiel)՝  «Աստծո շնորհ», Ռամելիայլ տարբերակը
Կադմիել (Jeremiel)՝ ծննդաբերության հրեշտակ
 Քաջաբիել (Kajabiel)՝ «Աստծո աստղ», աստղագուշակության հրեշտակ
Կալմիա (Kalmiya)՝ պահապան
Կասիբել (Kasbiel)՝ ուսուցանեց  աղոթքներ․ Ենովքի գրքից
Կասդեյա (Kasdeja)՝  սովորեցնում է հոգևորականություն ու ծննդյան վերահսկողություն․ Ենովքի գրքից
Կեմուել (Kemuel)՝  Կամաելի այլ տարբերակն է՝ «նա, ով տեսնում է Աստծուն»
 Քերուբիլ (Kerubiel)՝ կրակի և կայծակի ահավոր հրեշտակքերովբեների  առաջնորդ
Կեզեֆ (Kezef)՝ ոչնչացնող, քանդող հրեշտակ
 Քոչբիլ (Kochbiel)՝ «Աստծո աստղ», աստղագիտության հրեշտակ
 Լահաբել (Lahabiel)՝  պաշտպան  և խնամակալ
Լայլա (Lailah)՝ «գիշեր», բեղմնավորման հրեշտակ, ըստ մուսուլմանական տրակտատների՝ կին-հրեշտակ
 Լայլա  (Layla)՝ Լայլայի տարբերակ՝ «գիշեր»
Լյուցիֆել (Lucifiel)՝ «լուսավոր», առավոտյան աստղ, Լուչիֆերի այլ տարբերակ
Լուցիֆեր (Lucifer)՝ հրեշտակներից ամենահիասքանչը, ով հակառակվեց Աստծուն, բայց պատժվեց իր հպարտության պատճառով
 Մախադիել (Machidiel)՝  «Աստված ամենուր է»՝ Ենովքի գրքից
Մադան  (Madan)՝ Մերկուրիի հրեշտակ, որը նշված է արարողակարգային մոգության մեջ
Մահանաիմ (Mahanaim)՝ «երկու բանակ», երկնային բանակ, հիշատակվում է հրեական տրակտատներում
Մալաչի (Malachi)՝  «Աստծո առաքյալ»
Մալախ (Malakh)՝ «սուրհանդակ», երկնային էակ, մուսուլմանական տերմին, որը նշանակում է հրեշտակ
Մերիուկ (Mariuk)՝ Ենովքի պահակը
 Մարոթ (Maroth)՝ Գարոթի երկվորյակը, որը գիտեր Աստծո գաղտնի անունը, նշված է պարսկական տրակտատներում
Մաստեմա (Mastema)՝  «Մեղքի հրեշտակ»
Մատարիել ( Matariel)՝ անձրևի հրեշտակ
Մելքյալ (Melkyal)՝ «Աստված ամենուր է», Ենովքի գրքից
Մերկաբ (Merkabah)՝ «կառք», առեղծվածային ուղի դեպի Աստված
Մետատրոն (Metatron)՝ ներկայության հրեշտակ, աստվածային արխիվագետ, Աստծո միջնորդ
Միքայել (Michael)՝ Աստծո թուր և երկնային մարտիկ,  անունը հիշատակվում է Աստվածաշնչում
Միխալ (Mikhal)՝ «Աստծո պես», Միքայելի այլ տարբերակն է
Մումիել (Mumiel)՝ առողջության խնամակալն է
Մուրիել (Muriel)՝ կարգապահության հրեշտակ
Նակիր (Nakir)՝ արդարության հրեշտակ՝ սևամորթ և կապույտ աչքերով
Նաթանիել (Nathaniel)՝  «Աստծո կողմից տրված»՝ կրակի հրեշտակ
Նեֆիլիմ (Nephilim)՝ հսկա կիսա-հրեշտակ, «փառավոր մարդ»
Նուրիել (Nuriel)՝ քաղաքի հրեշտակ
Օնաֆիլ  (Onafiel)՝  լուսնի հրեշտակ
Օֆանիել (Ophaniel)՝  օձ-հրեշտակ
Օֆանիմ (Ophanim)՝ «անիվ», «շատ աչքերով»
Օրիել  (Oriel)՝ ճակատագրի հրեշտակ
 Օրիֆիլ (Oriphiel)՝ Սատուրն մոլորակի հրեշտակ
 Պահադրոն (Pahadron)՝ ահաբեկչության հրեշտակ
Պելիել (Peliel)՝ առաքինությունների երգչախմբի ղեկավարն է
Պենեմու (Penemu)՝  ուսուցանեց ժողովրդին գրել․Ենովքի գրքից
Պենիլ (Peniel)՝ «Նա, ով տեսավ Աստծուն»
 Ֆանուել (Phanuel)՝ ներկայության հրեշտակ, ապաշխարության հրեշտակ
Պուրահ (Purah)՝ մոռացության հրեշտակ
Պուրիլ (Puriel)՝ խիստ դատավոր է
 Կվադիսին (Qaddisin)՝ «սուրբ», կանգնած է Գրեգորի կողքին
Կվապսիել (Qaphsiel)՝ հակահարված է տալիս իր թշնամիներին
 Ռադբոս (Rabdos)՝ աստղերի պահապան
Ռադուրիել (Raduriel)՝  երկնային արխիվագետ, Ենովքի գրքից
Ռագուել (Raguel)՝ «Աստծո ընկերը»
Ռահաբ (Rahab)՝ ծովի դաժան հրեշտակ, որը ենթադրաբար սպանվել է Աստծո կողմից, ում բարկացրել է ինչ-որ արարքով
 Ռահատիլ  (Rahatiel)՝ համաստեղությունները կազմող, Ենովքի գրքից
Ռահմիել  (Rahmiel)՝ ողորմության հրեշտակ
Ռամիլ (Ramiel)՝  «Աստծո շնորհը», որոտի հրեշտակ
 Ռաֆայել (Raphael)՝  «Աստծո ապաքինում», արևի հրեշտակ, հրեշտակապետ, նրա անունը հիշատակվում է Աստվածաշնչում
Ռասիլ (Rasiel)՝ երկրաշարժի հրեշտակ, Ենովքի գրքից
 Ռազաել (Razael)՝  առեղծվածների հրեշտակ, կա հիշատակություն, որ նա Աստծո կողմից պատժվեց՝ Ադամին մոգության գիրքը նվիրելու համար
Ռեմիլ (Remiel)՝ տեսիլքների թարգմանիչ․Ենովքի գրքից
Ռիկբիլ (Rikbiel)՝  Աստծո կառքի պահապան, Ենովքի գրքից
 Ռուհիլ (Ruhiel)՝ քամիների հրեշտակ
Սաբաոտ (Sabaoth)՝  նրան երկրպագում էին որպես հրեշտակ միջնադարում, եբրայերենով՝ Երկնային բանակ
Սահակիել (Sahaqiel)-  չորրորդ երկնքի պահապանն է, Ենովքի գրքից
 Սալաթիլ (Salathiel)՝ «Տիրոջը հարցնողը»
 Սամաել (Samael)՝ «Աստծո թույն», մահվան ահավոր հրեշտակ, նա կապված է Սատանայի / Լուցիֆերի հետ
Սանդալֆոն  (Sandalphon)՝  «եղբայր», փառքի և աղոթքի հունական հրեշտակ: Սարաքիելը (Saraquiel)՝ Առաքել անվան այլ տարբերակ, ով սովորեցրեց արգելված գիտելիքները․ Ենովքի գրքից
Սարիել (Sariel)`«Աստծո իշխան», ղեկավարում է հոգիները, Ենովքի գրքից
Սեմալիոն (Semalion)՝ մեղքերի թողության հրեշտակ
Սեմսապիել (Semsapiel)՝  նշված է Ենովքի գրքում
Սեմյազա (Semyaza)՝ հրեշտակների առաջնորդ, որոնք երկնքից են եկել` ամուսնանալու մարդկանց դուստրերի հետ, երբեմն կապված են Լյուցիֆերի և (կամ) սատանայի հետ
Սերաֆ (Seraph)՝ կենդանի կրակ, սուրբ հրեշտակ, անունը կարող է նշանակել. «Կրակոտ օձ»
Սերաֆիել (Seraphiel)՝ արծվի նման, գլխավոր Seraphim
 Շամսիել (Shamsiel)՝ «Աստծո լույս», Ենովքի գրքից
Սիդրիել (Sidriel)՝ առաքինության իշխան, Ենովքի գրքից
Սոֆերիել (Sopheriel)՝ կյանքի և մահվան վերաբերյալ գրքերի պահապանն է:
Սոտերասիել (Soterasiel)՝ «նա, ով առաջացնում է Աստծո կրակը»
Թավրիս (Tabris)՝ ազատ կամքի հրեշտակ
Թադելի (Tadhiel)՝ զոհաբերության հրեշտակ
Թագաս (Tagas)՝ երկնային իշխան, հիշատակվում է Ենովքի գրքում
Թամիլ (Tamiel)՝ հիշատակվում է Ենովքի գրքում
Թարշիշիմ (Tarshishim)՝ «փայլող»
Թատրասելը (Tatrasiel)՝ երկնային իշխան է, որը հիշատակվում է Ենովքի գրքում Թեմլակոս (Temlakos)՝ բռնաբարված երեխաների հովանավոր սրբազան, Հունաստան Թուրիել (Turiel )՝ նշված է Ենովքի գրքում
Ուրիել (Uriel)՝ «Աստծո բոց», երբեմն նաև բուժման հրեշտակ, երբեմն էլ մահվան հրեշտակ
 Ուսիլ (Usiel)՝ «Տիրոջ զորությունը», Ենովքի գրքից
Վրետիլ (Vretiel)՝ Իմաստության հրեշտակը Ենովքի գրքից
Յահոելը (Yahoel)` պաշտպան և պահապան, սերաֆիմ
Զադկիել (Zadkiel)՝ հրեշտակ, նրա խորհրդանիշը դաշույնն է. Ենովքի գրքից
Զագզագել (Zagzagel)՝ այրվող թփի հրեշտակ
 Զաքում (Zakum)՝ աղոթքի հրեշտակ
Զամբրիմ (Zambrim)՝ ընկած հրեշտակների կառավարիչ, որը նշված է արարողակարգային մոգության մեջ
Զափկիել (Zaphkiel)՝ ավելի արագ է, քան քերովբեները
Զարալ (Zarall)՝ Զավեթի տապանի պահապանն է
 Զեֆոն (Zephon)՝ Գաբրիելի սուրհանդակ, որը հիշատակվում է Միլթոնի «Կորուսյալ Դրախտ»-ում
 Զոֆիլ (Zophiel)՝ «Աստծո գեղեցկությունը»
Զուրիել (Zuriel)՝ «Տերը իմ ժայռն է»
 
 Աղբյուրը

Նմանատիպ նյութեր

Ալկոհոլային անհանդուրժողականության 9 նշան 

Ալկոհոլային անհանդուրժողականության 9 նշան 

Անհանդուրժողականություն է առաջանում, եթե օրգանիզմը չունի  ալկոհոլի և տոքսինների մշակման համար անհրաժեշտ ֆերմենտներ

Ո՞րն է վիսցերալ ճարպը

Ո՞րն է վիսցերալ ճարպը

Որպես կանոն, գեր մարդիկ ունեն ավելցուկային ներքին ճարպ

Ինչո՞ւ է մեր օրգանիզմին անհրաժեշտ մանրաթել, եթե այն չի մարսվում

Ինչո՞ւ է մեր օրգանիզմին անհրաժեշտ մանրաթել, եթե այն չի մարսվում

Մանրաթելը՝ ՝ բույսերի բջիջների պատեր և բարդ ածխաջրեր են, որոնք գտնվում են այս բջիջների ներսում

Ե՞րբ կավարտվի կորոնավիրուսային համաճարակը:

Ե՞րբ կավարտվի կորոնավիրուսային համաճարակը:

Ինչ է պետք կորոնավիրուսի համաճարակն ավարտելու համար