• Տեսանյութեր

Էպիզիոտոմիա (շեքի հյուսվածքների հատում)

08.04.201828744

Էպիզիոտոմիան շեքի վիրահատական կտրվածքն է, որ կատարվում է այն դեպքում, երբ

- երեխան 4կգ-ից ավել է կշռում կամ գտնվում է հետույքային դիրքում,

- ծննդաբերությունը խիստ արագ է ընթանում,

- երեխային ծննդուղուց հանելու համար աքցանների և վակուում-էքստրակտորի օգտագործման անհրաժեշտություն է առաջանում:

  • Այլ տեսանյութեր

շարունակել