• Հղիության ժամկետի որոշում
Հղիության ժամկետը որոշվում է հատուկ ծրագրի միջոցով, որը, պայմանավորված տարբեր գործոններով (և՛ մարդկային, և՛ տեխնիկական), կարող է երբեմն սխալ տվյալներ ցույց տալ: Վերջնական, հաստատուն պատասխան կարող է տալ միայն բժիշկը:
Վերջին դաշտանային ցիկլի առաջին օրը
(օրինակ՝ 03/23/2014)
Ձեր դաշտանային ցիկլի միջին տևողությունը
(22-ից 35 օր)
Բեղմնավորման մոտավոր օրը
Ծննդաբերության մոտավոր օրը
Հղիության ժամկետը ըստ շաբաթների