• Բեղմնավորման օրացույց
Բեղմնավորման օրացույց-հաշվիչը 100%-ոց մեթոդ չէ: Այն տալիս է միայն մոտավոր պատկերացում հղիանալու համար ամենաբեղուն օրերի հավանականության մասին: Հաշվարկը կատարվում է հատուկ ծրագրի միջոցով, որը, պայմանավորված տարբեր գործոններով` և՛ մարդկային, և՛ տեխնիկական, կարող է երբեմն սխալ տվյալներ ցույց տալ: Հիշեք, որ վերջնական, հաստատուն պատասխան կարող է տալ միայն բժիշկը:
Վերջին դաշտանային ցիկլի առաջին օրը
Ձեր դաշտանային ցիկլի միջին տևողությունը