Լազերաթերապիան գինեկոլոգիայում

00:51   6 մայիսի, 2019

Լազերթերապիան սեռական համակարգի բազմաթիվ հիվանդությունների բուժման ժամանակակից մեթոդ է։ Որոշակի հաճախականությամբ ճառագայթի ներգործությամբ բջիջներում դրական փոփոխություններ են կատարվում, որոնք ոչ միայն արագացնում են ապաքինումը, այլև մոտեցնում են ռեմիսիան։ Միջամտությունց առաջ հարկավոր է խորհրդկցել գինեկոլոգի հետ և պարզել հակացուցումները։

Ազդեցությունը

Լազերաթերապիան կատարվում է ինչպես տեղային, այնպես էլ համակարգային։ Առաջին դեպքում լազերով ներազդում են հյուսվածքի միայն ախտահարված հատվածի վրա կամ էլ հատուկ ակտիվություն ունեցող կետերի վրա (ռեֆլեքսաթերապիա), որոնք ուժեղացնում են օրգանիզմի բնական հակազդումը և թույլ են տալիս ակտիվացնել ներքին ռեսուրսները հիվանդություններին դիմակայելու համար։

Համակարգային լազերաթերապիան ենթադրում է արյան ճառագայթում, ինչը կանխում է ինֆեկցիոն ցանկացած պրոցեսի զարգացումը։ Սեռական օրգանների դեպքում լազերային ներգործությունն իրականացվում է որովայնի առաջնային պատի կամ ներհեշտոցային միջոցով։ Որոշ դեպքերում կոմբինացված մեթոդն է կիրառվում, որի դեպքում ճառագայթումը կատարվում է միաժամանակ և՛ որովայնի պատի, և՛ հեշտոցի միջով։

Ո՞ր դեպքերում է կատարվում

Լազերաթերապիա է ցուցված հետևյալ դեպքերում՝

 Հակացուցումներն են՝

Նշված հկացուցումներից մի քանիսը միայն ունի բացարձակ բնույթ, այդ պատճառով էլ վիճակի ընդհանուր բարելավումից հետո հնարավոր է լազերաթերապիա կատարել։© sotskiy.am