Բեղմնականխման տրանսդերմալ EVRA© համակարգ

02:13   22 դեկտեմբերի, 2017

Բեղմնականխման տրանսդերմալ EVRA© համակարգը կոմբինացված էստրոգենհեստագենային բեղմնականխիչ է։ Այն բարակ մարմնագույն սպեղանի է, յուրաքանչյուր սպեղանին պարունակում է 600 մկգ էթինիլէստրադիոլ և 6մգ նորէլգեստրոմ (էթինիլէստրադիոլ+նորգեստիմատի կենսաբանորեն ակտիվ մետաբոլիտ)։

Ըստ արյան մեջ ներթափանցող հորմոնների դեղաչափի՝ Էվրա© համակարգը համապատասխանում է միկրոդոզավորված օրալ բեղմնականխիչներին։ Օրվա ընթացքում արյան մեջ է ներթափանցում 150մկգ նորէլգեստրոմին և 20 մկգ էթինիլէստրադիոլ։

Մեկ մենստրուալ ցիկլի ընթացքում օգտագործում են երեք սպեղանի, որոնցից յուրաքանչյուրը դրվում է յոթ օրով։ Սպեղանին պետք է փոխել շաբաթվա միևնույն օրը։ Այնուհետև հարկավոր է դադար տալ յոթ օր, որոնց ընթացքում դաշտանանման ռեակցիա է առաջանում։

Էվրա© համակարգի բեղմնականխման մեխանիզմը նման է օրալային կոմբինացված բեղմնականխիչների մեխանիզմին։

Սպեղանու առավելությունները՝

Սպեղանու թերություններն են՝© sotskiy.am