Անվանացանկ Զ-Ի

01:02   24 փետրվարի, 2015

Զ

Է

Թ

Ժ

Ի

 

Հարգելի՛ ընթերցող, եթե կա անուն, որը չգտաք այս ցանկում և գիտեք նաև ստուգաբանությունը, խնդրում ենք գրել այն որպես մեկնաբանություն։© sotskiy.am