Հանգուցավոր խպիպ

07.08.20193106

Հանգուցավոր խպիպը վահանաձև գեղձի հիվանդություն է, որն ուղեկցվում է հանգույցների առաջացմամբ։ Սկզբնական փուլում և փոքր չափսի դեպքում խպիպը կարող է և աննկատ լինել։ Մեծացած լինելու դեպքում այն տեսանելի է լինում անզեն աչքով։

Բուժումը

Բուժումը նշանակվում է բուժառուի համակողմանի հետազոտումից հետո և կախված է ունեցած քրոնիկ հիվանդություններից, վահանաձև գեղձի վիճակից և այլն։ Սկզբնական փուլում սովորաբար կոնսերվատիվ թերապիա է նշանակվում։

Արդյունքի բացակայության դեպքում վիրահատական միջամտություն է կատարվում։

Խպիպի հանգույցների հեռացում

Վիրահատության հիմնական ցուցումը շնչառության և կլլման խանգարումն է։ Միջամտությունը կատարվում է ստացիոնարում համապատասխան հետազոտություններից հետո։

Կա վիրահատության երկու տարբերակ՝

  • վանաձև գեղձի հեռացում՝ թիրեոդէկտոմիա, 
  • վահանաձև գեղձի մասնակի հեռացում՝ հեմիթիրեոդէկտոմիա։ 

Ընտրությունը հիմնվում է բուժառուի անհատական առանձնահատկությունների և հետազոտությունների արդյունքների վրա։

Վերականգնումը

Վիրահատության եղանակից կախված՝ ստացիոնարում 1-2 օր մնալու կարիք է լինում սովորաբար։ Երկու շաբաթ անց հյուսվածքների այտուցվածությունը վերանում է, անցնում է ցավը։ Չորս շաբաթ անց կարգավորվում է հորմոնների մակարդակը։ Հնարավոր է, որ հորմոնային փոխարինիչ թերապիա նշանակվի հիպոթիրեոզի կանխարգելման նպատակով։