Երրորդ սկրինինգ (30-34-րդ շաբաթ)

02.05.20186775

Հղիության ընթացքում կատարվում է երկու սկրինինգ՝ առաջին և երկրորդ եռամսյակում, իսկ երրորդ եռամսյակում ամփոփիչ ստուգում է իրականացվում․ ստուգվում է պտղի վիճակը, նրա դիրքը, գնահատում են ընկերքի ֆունկցիոնալությունը, որոշվում է ծննդալուծման մեթոդը։

Այդ նպատակով 30-36-րդ շաբաթում պտղի ՈւՁՀ է նշանակվում, իսկ 30-32-րդ շաբաթից սկսած՝ կարդիոտոկոգրաֆիա։ Հնարավոր է, որ նշանակվի նաև դոպլերոգրաֆիա, որը թույլ կտա գնահատել պտղի արյան հոսքը։ Այդ հետազոտության միջոցով բժիշկը տեղեկություն է ստանում՝ արդյոք պտուղը բավականաչափ սննդանյութեր և թթվածին ստանում է, թե ոչ։ Այդպիսով հնարավոր է լինում կանխել հիպոքսիայի առաջացումը։

Ընկերքի հաստությունը և նրա հասունության աստիճանն են պայմանավորում սննդամթերքների մատակարարումը։

Ընկերքի հաստության բնականոն չափը


Ընկերքի հաստության նվազման դեպքում ախտորոշվում է «ընկերքի հիպոպլազիա»։ Սովորաբար այդ երևույթն առաջանում է ուշ տոքսիկոզի, հիպերտոնիայի, աթերոսկլերոզի կամ մոր՝ հղիության ընթացքում տարած վարակիչ հիվանդության պատճառով։ Ցանկացած դեպքում բուժում է նշանակվում։

Ընկերքի հիպոպլազիան հաճախ հանդիպում է նիհար մարմնակազմությամբ կանանց դեպքում, քանի որ ընկերքի հաստության նվազման գործոններից մեկը հենց քաշն է։ Այդ, սակայն, մտահոգիչ չէ, վտանգավոր է ընկերքի հաստության մեծացումը և որպես դրա հետևանք՝ ծերացումը, ինչը վկայում է հղիության ընդհատմանն սպառնացող պաթոլոգիայի մասին։

Կարդացեք՝  Ընկերքի հասունության աստիճանները

Ընկերքը հաստանում է երկաթդեֆիցիտային սակավարյունության, գեստոզի, շաքարային դիաբետի, ռեզուս-կոնֆլիկտի և հղի կնոջ վիրուսային կամ բորբոքային հիվանդությունների (տարած կամ ընթացիկ) պատճառով։

Բնական վիճակում ընկերքը հաստանում է հղիության երրորդ եռամսյակում, երևույթը կոչվում է ընկերքի ծերացում կամ հասունացում։

Ընկերքի հասունության աստիճանները՝

  • 0 աստիճան – մինչև 27-30-րդ շաբաթներ, 
  • 1 –ին աստիճան – 30-35-րդ շաբաթներ, 
  • 2 –րդ աստիճան – 35-39-րդ շաբաթներ, 
  • 3 –րդ աստիճան – 39-րդ շաբաթից հետո։ 

Ընկերքի վաղաժամ ծերացումը կարող է սննդանյութերի և թթվածնի պակաս առաջացնել՝ սպառնալով պտղի հիպոքսիայի առաջացմամբ և զարգացման հապաղմամբ։ Երրորդ եռամսյակում կարևոր դեր ունի նաև պտղաջի քանակը։ Ստորև ներկայացված է ամնիոտիկ հեղուկի ինդեքսի նորմատիվ աղյուսակը։

Ամնիոտիկ հեղուկի ինդեքսը հղիության ամբողջ ընթացքում