Բեղմնականխման տրանսդերմալ EVRA© համակարգ

22.12.201711605

Բեղմնականխման տրանսդերմալ EVRA© համակարգը կոմբինացված էստրոգենհեստագենային բեղմնականխիչ է։ Այն բարակ մարմնագույն սպեղանի է, յուրաքանչյուր սպեղանին պարունակում է 600 մկգ էթինիլէստրադիոլ և 6մգ նորէլգեստրոմ (էթինիլէստրադիոլ+նորգեստիմատի կենսաբանորեն ակտիվ մետաբոլիտ)։

Ըստ արյան մեջ ներթափանցող հորմոնների դեղաչափի՝ Էվրա© համակարգը համապատասխանում է միկրոդոզավորված օրալ բեղմնականխիչներին։ Օրվա ընթացքում արյան մեջ է ներթափանցում 150մկգ նորէլգեստրոմին և 20 մկգ էթինիլէստրադիոլ։

Մեկ մենստրուալ ցիկլի ընթացքում օգտագործում են երեք սպեղանի, որոնցից յուրաքանչյուրը դրվում է յոթ օրով։ Սպեղանին պետք է փոխել շաբաթվա միևնույն օրը։ Այնուհետև հարկավոր է դադար տալ յոթ օր, որոնց ընթացքում դաշտանանման ռեակցիա է առաջանում։

Էվրա© համակարգի բեղմնականխման մեխանիզմը նման է օրալային կոմբինացված բեղմնականխիչների մեխանիզմին։

Սպեղանու առավելությունները՝

 • հարմար է օգտագործելը, 
 • նվազագույն ափով է հորմոններ արտազատում, 
 • չկա առաջնային անցում լյարդի և ստամոքսաղիքային համակարգի միջով, 
 • հրաժարումից հետո ֆերտիլության արագ վերականգնում, 
 • կիրառելի է տարբեր տարիքի կանանց դեպքում, 
 • հնարավոր է ինքնուրույն օգտագործել (առանց բժշկի միջամտության), 
 • կողմնակի ազդեցությունները փոքրաթիվ են։ 

Սպեղանու թերություններն են՝

 • երբեմն սպեղանին պոկվում է, թրջվող է և այլն, 
 • եթե 48 ժամվա ընթացքում կինը չի նկատում սպեղանու պոկվել-ընկնելը, հնարավոր է հղիանալ, 
 • մարմնի վրա սպեղանին կպցնելու տեղերը սահմանափակ են, 
 • հնարավոր է, որ կպցնելու տեղում կողմնակի ռեակցիա առաջանա։