Պտղի սեռի որոշումը 
ուլտրաձայնային հետազոտության միջոցով

23.08.201716485

Ապագա երեխայի սեռը հետաքրքրում է գրեթե բոլոր ծնողներին: Երբեմն պատահում է, որ հղիության վաղ ժամկետներում բժիշկները սխալվում են: Փոքր չափսերի և երեխայի պասիվության պատճառով դժվար է լինում պահանջվող հատվածի հստակ պատկերն ստանալը: Ո՞ր ժամկետից սկսած է հնարավոր հստակ որոշել երեխայի սեռը:

Երեխայի սեռական օրգաններն սկսում են կազմավորվել 5-6-րդ շաբաթում: Սկզբում ի հայտ են գալիս սեռական առաջնային անցքերը և դարսվածքները, որոնք միանման են արական և իգական սեռի մոտ,  այնուհետև հորմոնների ազդեցությամբ սեռական օրգաններն սկսում են աստիճանաբար տարբերակվել: Նկատելի տարբերություններն ի հայտ են գալիս 12-րդ շաբաթում և այդ ժամկետից շուտ հնարավոր չէ պարզել երեխայի սեռը:

Երեխայի սեռի որոշման լավագույն ժամանակը հղիության 18-25-րդ շաբաթն է: Երբեմն երեխայի սեռը սխալ է որոշվում սեռական շուրթերի այտուցվածության պատճառով: Հակառակ սխալը պատահում է, երբ սեռական անդամը վերջնականապես կազմավորված չի լինում կամ սեղմված է լինում ոտքերի արանքում:

ՈւՁՀ-ով սեռի որոշման սխալները բացառված չեն նաև հղիության ուշ ժամկետներում: Այդ դեպքում մատները կամ պորտալարի հանգույցները հնարավոր է շփոթել սեռական անդամի հետ, իսկ սեռական շուրթերը՝ ամորձապարկի: Պտղի սխալ դիրքը նույնպես կարող է խոչընդոտել հստակ պատկերի ստացմանը: