Էնդոմետրիումի բիոպսիա

22.05.20174167

Խորհուրդ է տրվում հետազոտության նմուշը վերցնել դաշտանից հետո 21-24-րդ օրը (28 օր տևողությամբ ցիկլի դեպքում)։ Պրեպարատների գունավորումը կատարում են հեմատոքսիլինով և էոզիոնով կամ ըստ Վան-Գիզոնի։

Պրեպարատների գնահատման ընթացքում հաշվի են առնում էնդոմետրիումի ֆունկցիոնալ շերտի մորֆոլոգիական առանձնահատկությունները, ստրոմայի և գեղձերի կառուցվածքի բնույթը, գեղձերի առանձնահատկությունները։

Բնական վիճակում ցիկլի լյուտեինային փուլում գեղձերը լայնացած են լինում, գեղձային էպիթելի բջիջների ցիտոպլազման՝ բաց գույնի, միջուկը՝ գունատ, գեղձերի լուսանցքում երևում է արտազատուկը։

Պրոգեստերոնի գերարտադրության պատճառով գեղձերը փոփոխվում են․ նեղ են կամ մի փոքր լայնացած, ուղիղ կամ ալիքավոր, գեղձային էպիթելը ցիլինդրանման, բարձր, միջուկը՝ մեծ։

Գեղձային-կիստոզային հիպերպլազիան բնորոշվում է գեղձերի կիստոզային լայնացմամբ, էպիթելի ուժգնացված պրոլիֆերացիայով, դրա բջիջների հաստացմամբ։

Դիտեք բժշկական անիմացիան՝ Էնդոմետրիումի բիոպսիա