Աղբյուրը՝ "Гинекология" национальное руководство, Под ред. В.И. Кулакова (и др.), 2009 г․ Թարգմանությունը՝ www.sotskiy.am

Հեշտոցի միջնապատի հատում

03.08.20165173

Հեշտոցի միջնապատը (մասնակի կամ ամողջական) զարգացման արատ է, որը հանդիպում է արգանդի և հեշտոցի երկու մասի բաժանման դեպքում։

Ցուցումներ

Վիրահատությունը ցուցված է անպտղության (եթե չկան այլ գործոններ), բնականոն սեռական կյանքի անհնարինության դեպքում։

Վիրահատությունը կատարվում ներերակային անզգայացմամբ, գինեկոլոգիական աթոռի վրա։

Բարդությունները

Միջնապատը հեշտոցի պատին հավասար կտրելու փորձի դեպքում հնարավոր է, որ միջնապատի հիմքը հետ ձգվի, վերքի եզրերը լայն բացվեն, կարելը դժվարանա և հեշտոցի նեղացման հանգեցնող սպի առաջանա։

Հետվիրահատական շրջանի առանձնահատկությունները

5-6 օրվա ընթացքում անհրաժեշտ է կարերը մշակել կալիումի պերմանգանատի լուծույթով և մեկ ամիս սեռական հանգիստ պահպանել։

Ի գիտություն

Անհարմարությունը, որն առաջանում է սեռական ակտի ընթացքում, հնարավոր է հեշտոցի զարգացման արատի դեպքում և պահանջում է դիմել գինեկոլոգի։