• Տեսանյութեր

Հիստերեկտոմիա (արգանդի վիրահատական հեռացում)

11.11.201519551

Հիստերեկտոմիան՝ արգանդի վիրահատական հեռացումը, կատարվում է հետևյալ դեպքերում՝

- արգանդի քաղցկեղ,
- արգանդի միոմա,
- էնդոմետրիոզ,
- արգանդի պրոլապս,
- գինեկոլոգիական այլ հիվանդությունների բուժում:

 

  • Այլ տեսանյութեր

շարունակել