• Տեսանյութեր

Խորիոնի (թավկենու) բիոպսիա

05.08.20145719

Հետազոտությունը կատարում են հատուկ խողովակի (զոնդ) միջոցով սաղմնային թաղանթի հյուսվածքից` խորիոնից փոքրիկ նմուշ վերցնելով:

Խորիոնի (թավկենու) բիոպսիան պրենատալ ախտորոշման եղանակ է, որ կատարվում է պտղի քրոմոսոմային կամ գենետիկ խանգարումների, ներարգանդային զարգացման արատների հայտնաբերման նպատակով: Ցուցված է նաև, եթե մոր տարիքը 35-ն անց է (մոր բարձր տարիքն ասոցացվում է Դաունի սինդրոմի վտանգի աճման հետ. 35 տարեկանում ռիսկը 1:400 է):

  • Այլ տեսանյութեր

շարունակել