• Տեսանյութեր

Ամնիոցենտեզ

04.11.201510806

Ամնիոցենտեզը հատուկ պրոցեդուրա է, որ անցկացվում է հղիության երկրորդ եռամսյակում: Հատուկ ասեղի միջոցով հատվում է պտղապարկը և պտղաջրի նմուշ վերցվում հետազոտության նպատակով: Այս մեթոդը թույլ է տալիս ախտորոշել պտղի բնածին և ժառանգական (գենետիկ) հիվանդությունները:

  • Այլ տեսանյութեր

շարունակել