• Տեսանյութեր

Հիստերոսկոպիա (արգանդի խոռոչի դիտում)

28.07.20158090

Ախտորոշիչ հիստերոսկոպիա է կատարվում.

- արգանդային ախտաբանական արյունահոսությունների որոշման,

- անպտղության պատճառների ուսումնասիրման,

- կրկնվող վիժումների պատաճառների հետազոտման,

- ախտաբանական գոյացությունների հայտնաբերման նպատակով:

Օպերատիվ հիստերոսկոպիա է կատարվում.

- բարորակ ուռուցքների հեռացման,

-արգանդի բիոպսիայի,

- ներարգանդային պարույրի տեղադրման նպատակով:

  • Այլ տեսանյութեր

շարունակել