• Տեսանյութեր

Էնդոմետրիումի բիոպսիա

09.11.20154949

Էնդոմետրիումի բիոպսիա է կատարվում, մի շարք խնդիրների առկայության դեպքում՝ 

- անկանոն արյունահոսություններ,
- վերարտադրողական համակարգի խնդիրներ,
- տարատեսակ վարակներ,
- քաղցկեղային կամ նախաքաղցկեղային բջիջների բացահայտում և այլն:

  • Այլ տեսանյութեր

շարունակել